Deutsch

Waarom een breektank? De voordelen op een rij

In een groot aantal processen binnen het agrarische bedrijf wordt gebruik gemaakt van leidingwater. Veel van deze processen vallen in gevaarsklasse 5 (dieren / mest / entstoffen). Ter voorkoming van het terugstromen van water in het leidingwater moet men een breektank installeren. Bedenk daarbij dat 70% van wat dieren binnen krijgen, water is. Je bent dus gebaat bij het aanbieden van schoon drinkwater aan uw dieren..

(bron: Suevia)

Klasse 1: Water bedoeld voor menselijke consumptie, afkomstig van een drinkwaterdistributiesysteem
Vloeibare stof, welke geen schade voor de menselijke gezondheid oplevert. Vloeibare stof waarvan is vastgesteld dat ze geschikt is voor menselijke consumptie, inclusief water, verkregen uit een drinkwater distributiesysteem, en wat een verandering mag hebben ondergaan voor wat betreft smaak, geur, kleur of temperatuur (verwarming of koeling).
Klasse 3: Vloeibare stof die in enige mate de menselijke gezondheid kan schaden ten gevolge van de aanwezigheid van één of meerdere toxische of zeer toxische substanties met een LD 50 > 200 mg/kg.
Klasse 4: Vloeibare stof die gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid ten gevolge van de aanwezigheid van een of meerdere toxische of zeer toxische substantie met een LD 50 ≤ 200 mg/kg, of ten gevolge van radioactieve, mutagenen (stof die mutaties(verandering) in de genetische DNA-codering veroorzaakt) of carcinogenen bestanddelen (kankerverwekkende stof).
Klasse 5: Vloeibare stof die gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid ten gevolge van de aanwezigheid van pathogene (ziekteverwekkende) bacteriën, schimmels of virussen

Geschikte beveiligingseenheden voor klasse 5

waarom breektank2

Waar schuilen de gevaren?

 • Drinkbakken zonder overloop
 • Drinkbakken met een grotere toevoer dan afvoer
 • Drinknippels
 • Automatisering (voetbaden, spray-inrichtingen)
 • Laarzenwassers (schone / vuile weg)
 • Mestrobots / schuiven met spray-installatie
 • Losliggende waterslangen
 • Enten van dieren (medicijnen en geattenueerde entstoffen)
 • Gebruik van bron / oppervlakte / regenwaterinstallaties in combinatie met leidingwater
 • Aanwezigheid van luchtwassers
 • Situaties zoals vijvers, zwembaden, autowasserettes, klinieken, etcetera

 

Waarom nu pas een breektank?

Door de groei van agrarische bedrijven de laatste jaren is het gebruik van leidingwater steeds belangrijker. Steeds meer processen worden (automatisch) gereguleerd met water (koelwater, spray water). Daarnaast wordt het water via bepaalde processen beïnvloed (medicijnen, aanzuren). Wat vroeger via het voer werd toegediend wordt nu veelal via het water verstrekt. Daarbij komt ook nog dat de aanwezigheid en het gebruik van allerlei “toevoegingen” sterk is uitgebreid (aanzuren tot PH 4, medicijnen, vitaminen, stimulans preparaten, chloren, waterstof peroxide, etcetera).

waarom breektank
(bron: Eindhovens Dagblad vrijdag 22 mei 2015)

Conclusie

Het gevaar van besmettingen is daadwerkelijk aanwezig in de steeds intensievere veehouderij. Processen worden steeds vaker aangestuurd met water. Verder zal er in de toekomst een grotere controle komen van verwerkende bedrijven om voedselgaranties te kunnen garanderen (melkpoeder, kazen, vlees). Zowel de waterleidingmaatschappijen, veehouders en de verwerkende levensmiddelenindustrie hebben er baat bij dat voedingstof / grondstof nummer 1 van perfecte en gegarandeerde kwaliteit is.

One Response to Waarom een breektank? De voordelen op een rij

 1. Tuinatuurlijk januari 4, 2017 at 13:17 #

  Dank voor de duidelijke uitleg!

  Gr.
  Rob