Deutsch

Voorkom schimmel en broei in de gehele kuil met MS Wetfeed Acid Biotics

Om bederf te voorkomen in gras- en maïskuilen kan er gebruik gemaakt worden van een heel gamma producten. Deze zijn in te delen in drie groepen:

  1. Zuren: het doel van zuren is om op korte termijn een aanzienlijke pH-daling te verkrijgen. Nadelen hierbij zijn de prijs en de gevaren voor mens en apparatuur.
  2. Zouten van zuren: zouten zijn veiliger dan zuren, maar bereiken niet onmiddellijk de gewenste zuurgraad.
  3. Melkzuurbacteriën: combineert de voordelen van zouten zonder de nadelen erbij te nemen.

MS Wetfeed Acid Biotics bevat melkzuur én azijnzuur. Deze combinatie biedt zowel bescherming in de kuil als buiten de kuil (tegen broei). Melkzuur alleen biedt geen bescherming tegen broei wanneer de kuil weer geopend wordt. Door de toevoeging van MS Wetfeed Acid Biotics is er geen gevaar voor corrosie en dreigt er dus ook geen gevaar voor mens en apparatuur. Bovendien is de toevoeging van MS Wetfeed Acid Biotics economisch gezien een betere keuze dan zuren en zouten.

MS Wetfeed Acid Biotics kan vanaf € 1,65 / ton product ingezet worden.

Als de juiste keuze van bacteriën gemaakt wordt, zal er zowel een pH daling plaatsvinden bij het inkuilen door de productie van melkzuur en is er ook nog sprake van de bescherming tegen broei door de productie van een beperkte hoeveelheid azijnzuur.

Door een mengsel te maken van 3 verschillende stammen, aerobe, anaerobe en melkzuurbacteriën krijgt de kuil de juiste verhouding van melkzuur om de kuil tijdens de bewaring te beschermen, azijnzuur voorkomt de broei.

Daarom MS Wetfeed Acid Biotics: de bescherming van de kuilen bij inkuilen, bewaring en voederen.

Lees meer over het voorkomen schimmel- en broeivorming in de toplaag.

, , , ,

Comments are closed.