Deutsch

Infectiedrukkend effect HyCare op PRRS

Onderzoek toont aan: HyCare heeft een infectiedrukkend effect op PRRS!

Wat is PRRS?

PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome) wordt veroorzaakt door het PRRS-virus. Verspreiding van het virus gaat via direct contact met besmette varkens, veewagens of via de mens, lucht, insecten of bedrijfsmaterialen.

PRRS kan zorgen voor een:

  • Hogere uitval
  • Hogere interval tussen worpen
  • Hoger vervangingspercentage van zeugen
  • Slechtere groei
  • Slechtere voederconversie
  • Hogere medicijnkosten
  • Verhoogde gevoeligheid voor andere infectieziekten

HyCare en PRRS

Door gezondheidsonderzoek is de besmettingsdruk van het Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) op verschillende varkensbedrijven in beeld gebracht. Deze bedrijven hadden zowel HyCare- als conventionele stallen. Het onderzoek toonde aan dat de PRRS-druk in de HyCare-stallen aanzienlijk lager is, dan de PRRS-druk in de conventionele stallen op dezelfde locatie.

 

HyCare-varkens minder PRRS-positief en lagere titers tegen het PRRS-virus.

Het PRRS-virus verspreidt zich makkelijk. Bloedonderzoeken wijzen uit; De goede hygiënemaatregelen conform de HyCare-methode hebben een infectiedrukkend effect op het PRRS-virus.

Kan PPRS geëlimineerd worden met vaccineren?

Vaccineren kan de klinische verschijnselen beperken, maar het PPRS-virus niet elimineren. In Nederland worden veel varkens gevaccineerd tegen PRRS.  Geen van de huidige vaccins kan voorkomen dat dieren geïnfecteerd raken, dat ongeboren biggen in de baarmoeder geïnfecteerd raken of dat de virusuitscheiding door besmette dieren volledig stopt. Om het effect van vaccins te versterken is het belangrijk om een consequent en strak bedrijfsmanagement door te voeren (bron WUR).

 

, , ,

Comments are closed.