Deutsch

MS Korund: van curatieve naar preventieve klauwverzorging

MS Korund

MS Korund voor automatische preventieve klauwverzorging

MS Korund

Om klauwproblemen vroegtijdig te signaleren, is het daadwerkelijk preventief verzorgen van de klauwen en het monitoren van gewichtsafwijkingen de oplossing.
MS Schippers heeft hiervoor een innovatieve totaalaanpak ontwikkeld onder de naam
MS Korund.

 

MS Korund is het enige systeem dat preventief het klauwmodel registreert om op het juiste moment de juiste klauw te verzorgen. De innovatie MS Korund heeft in 2018 een zilveren medaille gewonnen bij de EuroTier innovatie.

Achtergrond

De afgelopen decennia is het aantal klauwproblemen en de ernst daarvan sterk toegenomen, met veel nadelige gevolgen voor de koe en de veehouder. Klauwproblemen veroorzaken hevige pijn, stress en kreupelheid bij de koe. Volgens Dr. Andrea Fiedler (Praxisgemeinschaft für Klauengesundheit) is de belangrijkste oorzaak van dit probleem dat veel melkveehouders hun koeien onbewust curatief in plaats van preventief bekappen.

“Uit onderzoeksresultaten van onze praktijk blijkt dat ongeveer 60% van de klauwen, die voor de melkveehouder onopvallend zijn, al curatieve zorg nodig hebben. Deze koeien hebben dus problemen die gecorrigeerd moeten worden met klauwverzorging.”

Dit betekent dat veel koeien nu te laat bekapt worden, met veel nadelige gevolgen zoals:

 • Belasting- en hygiëneproblemen doordat de vorm van de klauw veranderd
 • Fors hogere arbeidskosten, meer medicijngebruik, dierenarts- en klauwverzorgerskosten
 • Lagere melkproductie
 • Beperking van de levensduur door gedwongen afvoer van melkkoeien
 • Vruchtbaarheidsproblemen

MS Korund bestaat uit twee hoofdonderdelen:

1. Hoof Scan
In deze scanunit wordt het model van de klauw middels een ultrasone scan wekelijks gefotografeerd én geanalyseerd. Tegelijkertijd wordt het gewicht gemeten. Deze informatie wordt automatisch gekoppeld aan het managementsysteem van de veehouder. Het systeem bepaalt op basis van foto’s en gewicht wanneer het juiste moment is om de klauwen te verzorgen.

2. Hoof Care Box inclusief de Hoof Washer
Deze klauwverzorgingsbox kan op de gewenste hoogte van de klauwverzorger worden gezet. Tevens wordt de poot van de koe in een fixeerbeugel geplaatst, waardoor het trappen van de koe niet meer mogelijk is. De geïntegreerde wasborstel zorgt ervoor dat de klauwen van de koe daadwerkelijk schoon zijn, voordat deze bekapt wordt. Dit alles zorgt voor een schone en veilige werkomgeving.

Voordelen van deze aanpak:

 • Individuele dierherkenning via RFID bij de Hoof Scan en Hoof Care Box
 • Wekelijkse monitoring van model- en gewicht per koe
 • Klauwmodel bepaling middels ultrasone scan
 • Automatische koppeling met managementsysteem
 • Automatische melding en selectie wanneer welke koe bekapt moet worden
 • Geen kreupele koeien meer welke pijn en stress ervaren
 • Minder ad hoc situaties voor de veehouder, klauwverzorger en dierenarts
 • Langere levensduur waardoor de melkkoe meer lactaties meegaat
 • Een lagere werkdruk
 • Een schone en veilige werkomgeving

MS Korund is het enige systeem dat preventief het klauwmodel registreert om op het juiste moment de juiste klauw te verzorgen. MS Koruns is beter voor dier, mens en omgeving.

MS Korund in de praktijk

MS Korund richt zich op preventieve klauwverzorging. Het is een geautomatiseerd systeem om een melkveestapel beter te volgen, specifiek op gebied van hun klauwgezondheid. Op deze manier kan per koe op het juiste moment tijdig actie ondernomen worden door de klauwverantwoordelijke.

Werkwijze

De Hoof Scan bevat een scanplaat. Deze scanplaat maakt vanuit de onderkant een ultrasone scan van het klauwmodel. Daarnaast wordt het gewicht van de koe geregistreerd door middel van het geïntegreerde weegsysteem.

Hoof Scan

Dagelijks lopen de koeien van de melkstal via de terugloopgang naar de stal. Aan het begin van de terugloopgang lopen de koeien door een selectiepoort.
Bij de selectiepoort bevindt zich een scanplaat, waarbij er animal ID-herkenning via het oormerk plaatsvindt.
Een aantal koeien die zojuist gemolken zijn, lopen niet rechtdoor naar de stal, maar worden gesepareerd en naar de Hoof Scan geleid (zie afbeelding).
In de Hoof Scan staan de klauwen in een laag water. Middels een scan wordt vanuit de onderkant een ultrasone scan van het klauwmodel gemaakt. Daarnaast wordt het gewicht van de koe geregistreerd door middel van het geïntegreerde weegsysteem. De foto’s en gewichtsmeting worden automatisch geanalyseerd, waarbij het systeem bepaalt of er afwijkingen zijn. Bij het volgende klauwverzorgingsmoment worden de koeien met afwijkingen gesepareerd naar de ruimte waar de Hoof Care Box staat.

Hydraulische Hoof Care box om op een ergonomische manier de klauwen te kunnen verzorgen

Hoof Care box

Als de koe in de Hoof Care Box komt (zie afbeelding), wordt deze automatisch herkend middels de ID-herkenning van het oormerk. De klauwverantwoordelijke ziet op zijn tablet/mobiele telefoon direct historische data, foto’s en het gewicht, en bepaalt welke behandeling nodig is.
De koe wordt in de box middels hydrauliek automatisch verhoogd en op de juiste werkhoogte gebracht. De klauw van de koe wordt eveneens door middel van hydrauliek omhoog getild, in de juiste positie en op de juiste werkhoogte gebracht.

Automatische schoonmaak van de klauw

Hoof Washer

De geïntegreerde Hoof Washer (zie afbeelding) maakt de klauw  schoon waarna er een foto wordt gemaakt die men toevoegt aan het dossier van de koe. Nadat de klauw verzorgd is, maakt men wederom een foto die eveneens aan het dossier wordt toegevoegd.

 

 

Na deze preventieve klauwverzorging verlaat de koe de klauwverzorgingsbox en gaat terug naar de melkveestapel.

Bekijk de video voor de werking van MS Korund

MS Korund is het enige systeem dat het hoefmodel  preventief controleert en analyseert met als doel om op het juiste moment voor de juiste hoef te zorgen.

Innovatief

 • Een oplossing om de klauw van de koe te monitoren en te verzorgen voordat een klauwprobleem zich voordoet.

Praktisch toepasbaar

 • Toepasbaar op elk melkveebedrijf voorzien van melksysteem met terugloopgang
 • De geïntegreerde software signaleert vroegtijdig afwijkingen van het klauwmodel
  • Automatische koppeling met het managementsysteem
  • Minder ad hoc situaties zoals het acuut behandelen van kreupele koeien
 • Minder arbeidsdruk omdat koeien wekelijks automatisch gescand worden
 • Beter presterende koeien, minder dierenartskosten, een hogere melkproductie en verhoogde levensduur van koeien

Past binnen dierenwelzijn

 • Wekelijkse monitoring per koe
 • Voorkomt problemen rondom klauwbelasting en infecties
 • Elke koe krijgt op het juiste moment de verzorging die ze verdiend
 • Geen kreupele koeien = meer comfort en minder pijn / stress
 • De koe blijft gezonder en is minder vatbaar voor uierontsteking en vruchtbaarheidsproblemen
 • Hogere levensduur

Is kosteneffectief

 • Automatisch monitoring en beoordeling van klauw en gewicht
  • Elke koe wordt op juiste moment verzorgd
  • Meer structuur in arbeidsproces
 • Curatieve klauwproblemen worden voorkomen
  • Lagere dierenartskosten, langere levensduur, minder jongvee
  • Hogere melkproductie, meer lactaties
  • Hoger rendement
  • Meer arbeidsplezier

Milieu en energievriendelijk

 • Langere levensduur = minder jongvee / melk koe
  • Een oudere koe geeft meer kg melk per lactatie ten opzichte van een 1e kalfs koe
  • Per kg melk is minder energie nodig
  • Per kg melk is er een lagere uitstoot van CO2, NH3 & fosfaat
 • Gezondere klauwen = minder/geen voetbad
  • Minder Formaline
  • Minder Koper
  • Minder andere agressieve & milieubelastende producten

Arbeidsbesparing, gezondheid en veiligheid

 • Monitoring van klauwgezondheid gaat automatisch en kost geen tijd
 • Foto’s en gewicht worden automatisch gekoppeld met het managementsysteem
 • Door deze structuur ontstaan er veel minder ad hoc situaties, welke veel tijd kosten
 • De veehouder is structureel minder tijd kwijt omdat er minder curatieve zaken zijn
 • De klauwverzorgingsbox wordt op de juiste werkhoogte geplaatst
 • De koe kan geen trapbeweging maken doordat de poot is gefixeerd in dubbele fixeerbeugel
 • Verkleint de kans op ongelukken tijdens klauw verzorgen
 • De geïntegreerde Hoof Washer zorgt voor een écht schone klauw
 • Schoon werken is veilig werken
 • Lagere werkdruk / minder stress / meer arbeidsplezier

Ontzorgd

 • Het geautomatiseerde systeem geeft de veehouder tijdig een realtime beeld van de huidige situatie van de klauwen van de melkveestapel
 • De veehouder kan gemakkelijker meer informatie verwerken
 • De veehouder is minder tijd kwijt aan het inspecteren van de koeien
 • De veehouder heeft enkel de koeien in de klauwverzorgingsbox die verzorging nodig hebben

MS Korund

Voorkomt vroegtijdig eventueel aankomende klauwproblemen
Geautomatiseerd proces door middel van animal ID-herkenning
Langere levensduur van het melkveekoppel
Geeft veel meer arbeidsplezier

 

MS Hoof Scan

Ultrasone scan
Automatische koppeling met managementsysteem
Geen arbeid door veehouder

 

 

MS Hoof Care box

Arbo-proof werken
Automatische koppeling met managementsysteem
Geïntegreerde wasborstel (MS Hoof Washer)

 

 

MS Hoof Washer

Arbo-proof werken
Geïntegreerd met MS Hoof Care
Optimale wasbehandeling
Schoon en nauwkeuriger werken

, , ,

Comments are closed.