Deutsch

Hoe zit het nou; Buitengebruik van rattengif

Wij krijgen vanuit verschillende hoeken vragen wat nu precies wél en niét mag omtrent het buitengebruik van rattengif. Dit is ook niet gek want er zijn meerdere regels en voorwaarden opgesteld in de regelgeving.

Wat is wat?

Rattengif wordt ook wel biociden, anticoagulantia of rodenticide genoemd. Echter zijn er kleine verschillen. Biociden is een verzamelterm voor middelen die schadelijke organismen bestrijden in omgevingen als ziekenhuizen en stallen. Anticoagulantia is een stof die in (bepaalde soorten) rattengif zit. Deze stof zorgt ervoor dat het bloed niet meer stolt. Rodenticide is een synoniem voor rattengif.


Schadelijkheid biociden
rattengif

Het gebruik van rattengif buitenshuis is onder de loep genomen, omdat het zeer schadelijk kan zijn voor het milieu. Zo kunnen huisdieren en overige diersoorten van het gif eten en daardoor sterven. Daarnaast is het gebruik van biociden chemisch en dus in het algemeen slecht voor de natuur en het milieu.

Voorwaarden voor het buitengebruik van rattengif

Belangrijk is dat het gif wat gebruikt wordt, gecontroleerd moet worden bij het College voor Toelatingen van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (ctgb) of de bepaalde biocide wettelijk gebruikt mag worden. Daarnaast moet een agrariër in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsbewijs voor het gebruik van chemische methoden. Vanaf 1 januari 2017 moet degene die gebruik maakt van rattengif kennis hebben van het geïntegreerd plaagdieren bestrijden (IPM) en dit ook toepassen tijdens de bestrijding.

Het ctgb heeft enkele voorwaarden gesteld waaraan voldaan moet zijn voordat het buitengebruik van rattengif (door een expert) toegestaan is.

  • De bron van de rattenpopulatie moet daar zijn waar er bestreden wordt
  • Gaten en kieren moeten gedicht zijn
  • Er dienen andere methodes geprobeerd zijn
  • Het gif moet goedgekeurd zijn volgens het ctgb
  • Schuilplaatsen moet zoveel mogelijk beperkt zijn
  • Overige voedselbronnen dienen maximaal beperkt worden of afgesloten zijn
  • Het etiket op de verpakking van het gif is leidend
Comments are closed.