Deutsch

Ratten bestrijden in de stal!

Lees hier meer informatie over de BRUINE RAT of de ZWARTE RAT

Regelmatig komt het voor dat we de aanwezigheid van bruine ratten (de rioolrat) bij boerenbedrijven constateren. Al helemaal als het kouder aan het worden is, dan trekken de ratten massaal van het land de stal in. We zien dat een veehouder dit in het begin zelf probeert te bestrijden, maar in veel gevallen wordt professionele hulp ingeschakeld. Dit kan zijn omdat de pogingen van de veehouder op niks uitlopen, maar veelal omdat op deze manier de veehouder aandacht aan zijn eigen dieren kan blijven schenken en de ongenodigde gasten worden door iemand anders aangepakt. 

Hoe bestrijd ik ratten in de stal? Neem contact met ons op

Wat treffen we vaak aan?

muizen-en-rattenbestrijding-kleinIn Nederland hebben veel verschillende staltypes, altijd ingericht op een dusdanige manier dat het voor mens en dier prettig verblijven en werken is. Zo hebben we voor melkkoeien de inloopstal, een stal waar de dieren dag en nacht verblijven met grote voerpaden waar de veehouder grote bergen voer meermaaldaags neerlegt voor zijn vee. Dit zijn ideale omstandigheden voor de rat, die hierdoor lastig te bestrijden is.

Ratten bestrijden door nestplaats te vinden

Belangrijk is om snel mogelijk de nestplaats van de ratten te vinden. Dit kan door middel van een speciaal lokaas dat ratten lekkerder vinden dan het voer dat ze al in overvloed kunnen krijgen. Hoe dichter dit bij de nestplaats te vinden is, des te groter de kans dat ze het komen eten en vervolgens ook meenemen naar de nestplaats. Hiermee vergroot je de kans op succesvol ratten bestrijden! Bij een onderzoek naar de nestplaats moet je letten op:

  • De ruimte tussen isolatie en golfplaat
  • De ruimte tussen plafond van de melkstal en vloer van de silozolder
  • De drogere delen van de mest in de mestput
  • Het zand onder de betonvloer

De eerste twee zijn vrij voor de hand liggend en hebben de meeste veehouders ook door. De laatste twee worden echter nog wel eens over het hoofd gezien. In de hoeken van de mestput kunnen zich dikke plakken harde korst opbouwen, ideaal om in te nesten. Hier vandaan kunnen ze onder de vloer komen, waar je met lokaas niet bijkomt. Op de mest is dan de enige optie.

Lokaas uitleggen ter bestrijding van ratten en huismuizen

Het lokaas moet dan niet los worden uitgelegd, maar kan worden verpakt in kleine plastic zakjes. Dat is om het vroegtijdig onaantrekkelijk worden van het lokaas tegen te gaan. De ratten knabbelen de zakjes zelf wel kapot. Ook kan er met lokaaszakjes worden gewerkt boven de isolatie. Van buitenaf worden de zakjes dan achter de gording weggewerkt. Vastbinden met een ijzerdraadje vergemakkelijkt de controle. Beter is het om in isolatieplaten en plafond van de melkstal luikjes te maken voor het inrichten van voerplaatsen of om voerpotten in de isolatieplaten te draaien. De opname van lokaas kan zo beter en eenvoudiger gecontroleerd worden. Ze kunnen ook dienen ter bestrijding van zwarte ratten en huismuizen, welke ook veel schade aan de isolatie kunnen aanbrengen. Op de silozolder en in de stal kunnen voerkisten gebruikt worden.

Verkeerd lokaas veroorzaakt langdurig verloop van rattenbestrijding

De keuze van geschikt lokaas komt zeker niet op de laatste plaats. In sommige gevallen kan goed resultaat bereikt worden met gepunte haver. Ook gebroken maïs voldoet in veel gevallen goed. Op die bedrijven waar snijmaïs gevoerd wordt aan de koeien wil het wel voorkomen dat ratten daaraan de voorkeur geven in plaats van aan het aangeboden lokaas. Regelmatig blijkt dan dat zonnepitten (ook in voerpijpen/-kisten rond de kuil) graag door ratten worden opgenomen. Die worden wel bijzonder aantrekkelijk gevonden. Bedenk dat een langdurig verloop van een bestrijding veroorzaakt kan worden door de verkeerde keus van lokaas. De opname is dan te gering om tot een snelle afronding te komen. Zonodig dient een lokaaskeuzeproef te worden uitgevoerd.

Lees hier ook meer over resistentie van ratten tegen gif

Goede wering is belangrijk bij het bestrijden van ratten

Zijn de ratten eenmaal verdwenen, dan verdient het weringsaspect nog de aandacht. Hoe kwamen de ratten binnen en welke maatregelen kunnen getroffen worden om ze in het vervolg buiten te houden. Een aantal vaste punten:

  • regenpijpen die op open water lozen voorzien van bolroosters
  • de deksels van de mestputten goed gesloten houden
  • bij open deuren goede buitenverlichting
  • muren vrij van materiaalopslag houden
  • Direct om de stal al het gras kort houden (’s nachts moeten ratten dan het veld oversteken en kunnen uilen ze spotten)

Overige weringsaspecten moeten per bedrijf in ogenschouw worden genomen. En wordt u met ratten geconfronteerd, op de boerderij of elders, denk dan altijd aan de regel: „Uit een goede wering trekt men altijd lering”.

ps. wij geloven niet in ratten bestrijden met ultrasoon geluid

 

 

A.D. Bode
Rat en Muis, Jaargang 33, 1e kwartaal, april 1985, pag 23-27

 

Comments are closed.