Deutsch

“Ongekend effect van HyCare op Salmonella”

HyCare draagt positief bij aan de Volksgezondheid”, stelt Arjan Wermink, HyCare coach bij MS Schippers. “Het draait allemaal om hygiëne en het aanzuren van drinkwater bij een gedegen aanpak van de zoönose Salmonella bij varkens.”

Salmonella en HyCare

Besmetting met de Salmonellabacterie komt op vrijwel ieder varkensbedrijf voor. Uit praktijkproeven blijkt echter dat gespeende biggen in een HyCare omgeving gevrijwaard blijven van Salmonella. Drie opeenvolgende trimesters werden alle bloedmonsters van HyCare biggen zes weken na opleg, negatief getest op Salmonella. Van biggen uit hetzelfde koppel, maar dan opgefokt in een traditionele opfokafdeling, liepen de bloedwaardes fors op en gingen over de kritische grens. Arjan: “Dat bewijst dat Salmonella blijft circuleren onder deze gangbare biggen.”

 

Dat gevrijwaard blijven van Salmonella zet zich bij de HyCare vleesvarkens voort. Alle mestmonsters van varkens met een leeftijd van 16 weken in een HyCare stal zijn negatief getest op Salmonella. In de mestmonsters van vleesvarkens uit de traditionele stal werden wel grote aantallen Salmonellakiemen vastgesteld.

Om die ongekende resultaten van de HyCare varkens extra te toetsen, is ook nog met speciale slofjes door de HyCare stal gelopen. Er zijn monsters verzameld op de centrale gang en in de hokken van biggen, jonge en oude vleesvarkens. Al die slofmonsters scoorden negatief op Salmonella.

Kiemarme varkensbedrijven

“Dit bewijst dat varkensbedrijven met een HyCare aanpak kiemarmer zijn te krijgen en te houden,”benadrukt Arjan. “Vloeren in HyCare stallen zijn gecoat waardoor ze met de juiste producten grondig zijn te reinigen en te ontsmetten. Een adequate vliegenbestrijding en het continu behandelen van drinkwater werpen ook hun vruchten af. Maar de varkenshouder moet het uiteindelijk wel doen en consequent volhouden. Wij coachen hem daar graag bij”.

Meer info.

Comments are closed.