Deutsch

MS Schippers investeert in twee nieuwe HyCare-onderzoeksfaciliteiten

Medio september 2018 heeft MS Schippers een pluimvee- en een melkveebedrijf aangekocht. Beide bedrijven dienen als onderzoeksfaciliteit en praktisch opleidingscentrum voor de pluimvee- en rundveesector. Het doel is om HyCare, een totaalconcept voor goede hygiëne en verzorging  toe te passen en daarnaast nieuwe, innovatieve producten te ontwikkelen. Deze miljoeneninvestering volgt twee maanden nadat MS Schippers samen met Rabobank en Van Loon Group een HyCare-investeringsfonds voor varkenshouders heeft opgericht.  

Miljoeneninvestering in diergezondheid en onderzoek

Mart Smolders, projectleider HyCare binnen MS Schippers is verheugd:

“We zijn overtuigd van onze HyCare-methode, welke zich richt op een optimale hygiëne om zo de diergezondheid, voedselveiligheid en het dierenwelzijn structureel te verbeteren.”

“In Bladel hebben we al een onderzoekslocatie voor biggen en vleesvarkens. Daar voeren we ook intensief onderzoek uit om testresultaten te verkrijgen en onze HyCare-methode verder te optimaliseren. Met de aankoop van een pluimvee- en melkveebedrijf zijn we in staat om ook onderzoeken voor die sectoren uit te voeren.”

Ook Joost van den Borne, manager R&D bij MS Schippers en lector Healthy Farming aan HAS Hogeschool, benadrukt de meerwaarde:

“Er liggen nog veel kansen om diergezondheid en -welzijn te verbeteren door de infectiedruk te verlagen en de veerkracht van landbouwhuisdieren te verhogen.”

“Via investering in nieuwe R&D-faciliteiten en extra personele bezetting op innovatieprojecten, verwachten we hier een structurele bijdrage aan te kunnen leveren. In deze projecten zullen we ook samenwerken met kennisinstellingen, andere bedrijven en diverse stakeholders zoals retail en NGO’s.”  

HyCare pluimvee

Per januari 2019 wordt MS Schippers eigenaar van een pluimveebedrijf aan Dalem 40 in Hapert. Deze onderzoeksfaciliteit heeft 5 stallen voor de huisvesting van 110.000 vleeskuikens.

Het HyCare pluimveebedrijf van MS Schippers in het Hapertse Dalem

HyCare pluimveebedrijf MS Schippers

MS Schippers gaat de faciliteiten aanpassen zodat ze voldoen aan de HyCare-methode. Tevens investeert het in onderzoeksfaciliteiten. Thomas Mallens, Divisiemanager Pluimvee, hierover: “Doel is om diepgaand onderzoek te doen naar de HyCare-methode waardoor de gezondheid in de pluimveeketen sterk gaat verbeteren. Dit omvat hygiëne en natural health promoters (wateradditieven). Het pluimveebedrijf gaat ook dienen als praktisch opleidingscentrum voor de divisie Pluimvee van MS Schippers. De kennis en onderzoeksresultaten die we daarmee verkrijgen en doorgeven, kunnen we inzetten om onze producten en advisering nog verder te verbeteren.”
De huidige eigenaren, Martijn en Monique Lamers, blijven de werkzaamheden op het bedrijf  verrichten.

Hycare melkvee

In juni 2018 opende MS Schippers de eerste HyCare Melkvee Rendementsstal in Knegsel. Dit najaar wordt MS Schippers eigenaar van een onderzoeksfaciliteit dat gelegen is aan de Hulselseweg 5 in Bladel. Het betreft een jong melkveebedrijf (7 jaar oud), voorzien van twee melkrobots, waar ongeveer 120 koeien gemolken kunnen worden.

Het Bladelse HyCare melkveebedrijf van MS Schippers

HyCare melkveebedrijf MS Schippers

Dit bedrijf gaat MS Schippers inrichten volgens de HyCare-methode voor melkvee en gaat dienen als onderzoekslocatie en opleidingscentrum voor de divisie Rundvee. Wilco de Crom, Divisiemanager Rundvee: “Op de HyCare-locatie in Knegsel werken we aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Door een lage infectiedruk in de stal en een uitermate goede verzorging van de koeien worden doelen als een langere levensduur, een verhoogde koegezondheid en betere resultaten bereikt. Met deze nieuwe locatie zijn we in staat om verder onderzoek te doen, wat een verdere bijdrage gaat leveren aan de vermindering van infectieziekten waardoor de koeien veel ouder kunnen worden. Ook deze locatie gaat dienen als praktisch opleidingscentrum, waarbij we zelfs gaan beschikken over interne huisvesting.” Voor deze locatie gaat MS Schippers op zoek naar een geschikte bedrijfsleider.

, ,

Comments are closed.