Deutsch

Nu behandelen geeft een zomer zonder vliegen!

Nu de mest wordt uitgereden en de mestput leeg raakt moeten maden bestreden worden. Door de put direct na leegkomen te behandelen krijgen de maden vanaf het begin geen kans en wordt vliegenoverlast voorkomen. Nu behandelen betekent slechts 3 behandelingen per jaar!

Voorbeeld van een oplossing

MS Madendood zorgt ervoor dat vliegenlarven niet meer kunnen vervellen en dus niet kunnen verpoppen. Hierdoor zullen ze nooit uitgroeien tot volwassen vliegen. Het product is niet toxisch en er is wereldwijd geen resistentie bekend. Daarnaast is het tot wel 12 weken effectief!

Door op tijd te beginnen met maden bestrijden krijgen vliegen geen kans en zijn er veel minder bestrijdingsmaatregelen nodig gedurende het seizoen waardoor veel kosten en tijd kunnen worden bespaard. MS Madendood is verkrijgbaar bij MS Schippers

Meer informatie

Comments are closed.