Deutsch

Wat is de beste methode voor drachtcontrole?

De meest ideale methode van drachtcontrole is op basis van echografie. Echografie is een moderne beeldvormende techniek voor buikorganen. Naast de juiste apparatuur is ervaring in het doen en interpreteren van echo’s erg belangrijk.

Wat is echografie?
Echografie is een techniek uit de medische beeldvorming waarbij men door het uitzenden en terug ontvangen van ultrasone geluidsgolven door middel van een speciale sonde. Hierdoor ontstaan als het ware echo’s van geluidsgolven (onhoorbaar voor mens en dier vanwege de hoge frequentie) en zo wordt informatie verzameld over de verschillende weefsels.
Resultaat uit echografie?
In de veehouderij wordt echografie ingezet om dracht vast te stellen, of beter gezegd het niet drachtige vee op te sporen.

In de praktijk
Een geïnsemineerde zeug kan vanaf 21 dagen gescand worden op drachtigheid. Door de sonde in de lies, schuin omhoog tegen de buik aan te houden, geven ultrasone geluidsgolven een echobeeld weer. Hierdoor krijg je een beeld van de baarmoeder op het scherm van het scanapparaat. Als de zeug niet drachtig is zie je een dun wit streepje en voor de rest grijze wolken, dit zijn de darmen. Als de zeug wel 21 dagen drachtig is, zie je dat de baarmoeder gevuld is en zie je kleine zwarte stipjes, dit zijn de vruchtblaasjes. Vaak is dit in een paar seconden al te zien.

Alle soorten scanners
Schippers verkoopt meerdere soorten scanners. Allereerst is er onderscheid te maken tussen lineaire scanners die inwendig bij voornamelijk rundvee gebruikt worden en uitwendige scanners voor varkens, schapen en geiten.
Onder de uitwendige scanners is onderscheid te maken tussen scanners die geluidsgolven omzetten in beeld en scanners die enkel op basis van geluid metingen aangeven. De scanners met enkel geluid zijn weer onder te verdelen in testen op basis van vruchtwater of bloeddoorstroming. Het risico van de test op basis van vruchtwater is dat deze een volle blaas nog wel eens kan aangeven als vruchtwater.

Comments are closed.