Deutsch

Internet of Food: virtual reality kippen en verbonden koeien

    • Verbonden koeien zijn goed voor de vlees- en melkproductie
    • Virtual reality kippen kunnen straks naar hartenlust scharrelen

(origineel artikel van Richard van Hooijdonk)

 

In de veehouderij en de akkerbouw speelt technologie al snel een significante rol met in de toekomst een groot aantal voordelen als gevolg. Het Internet of Things (al je apparaten verbonden met het internet) bespaart kosten, verhoogt de productie en verbetert het welzijn van ons vee. We zien nu al aan het Internet gekoppelde koeien die we kunnen monitoren om ziekten te voorkomen. Maar dat is nog maar het begin. In dit artikel lees je alles wat je altijd al wilde weten over virtual reality kippen en slimme koeien.

Verbonden koeien zijn goed voor de vlees- en melkproductie

Gezonde en gelukkige koeien leven het langst, produceren de meeste melk en het beste vlees. Vroeger werden ziekten of voedingsproblemen vaak pas laat ontdekt, zoals bijvoorbeeld als de melkproductie terugliep of wanneer een dier veterinaire zorg nodig had. Natuurlijke dekking, inseminatie en afkalven wordt met sensortechnologie en het Internet of Things ook veel efficiënter.

Sensoren die de koeien op de voet volgen

Aandoeningen als kreupelheid en mastitis, een infectie in de melkklieren van de koe, kosten de industrie bijna twee miljard per jaar aan veterinaire zorg, onverkoopbare melk en veeverlies. Dr. Jonathan Amory van het Writtle College runt een project waarbij ‘verbonden melkkoeien’ veehouders helpen om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen. Hierdoor worden ziekten voorkomen of eerder gediagnosticeerd. Sensoren in de halsbanden van de koeien bevatten magno- en versnellingsmeters die de bewegingen van de koeien monitoren. Tijdens het onderzoek kregen honderd koeien zes maanden lang zo’n halsband om. Daarmee werden elke tien seconden gegevens over de verblijfplaats van de dieren verzonden. De lokatie van de koe is belangrijk om het individuele en sociale gedrag van het dier te begrijpen. Het is ook een waardevolle indicator voor mogelijke problemen. Een koe die ergens afgezonderd ligt kan ziek zijn. Door middel van de sensortechnologie kan de veehouder een oogje houden op de temperatuur van de koe – een belangrijk eerste symptoom van ziekte, nog voordat er sprake is van gedragsproblemen. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd en gebruikt om een voorspellend model te creëren. Hiermee kunnen wijzigingen in individueel en sociaal gedrag opgemerkt worden. Beginnende kreupelheid geeft bijvoorbeeld geen duidelijke symptomen, maar een verandering in het gedrag van de koe zou al een aanwijzing kunnen zijn.

Efficiënte voortplanting

Volgens Microsoft’s Director of Strategic Business Development for Worldwide Discrete Manufacturing, Enrique Andaluz, is het met stappentellers mogelijk om het ideale moment van bevruchting te bepalen. Met deze technologie kun je meten hoe snel en hoe ver het dier loopt; een bronstige koe loopt namelijk verder en sneller. Met de stappenteller kan de veehouder het ‘moment supreme’ voorspellen waardoor de impregnatie of inseminatie de hoogste slagingskans heeft – met een stijging in de vleesproductie als gevolg. Als het bevruchtingsmoment geoptimaliseerd wordt hebben veehouders zelfs meer controle over het uiteindelijke geslacht van het kalf. Dit soort voorspellingen of manipulaties waren voorheen, zonder technologie en geavanceerde analyses, niet mogelijk.

MooMonitor en Moocall – moeiteloze inseminatie en gestroomlijnd afkalven

Ook de MooMonitor is een systeem met sensoren die beweging monitoren waarmee het bevruchtingsproces gestroomlijnd kan worden. Dit handige stukje technologie in de vorm van een halsband werd door Dairymaster in Ierland ontwikkeld en wordt gebruikt om te voorspellen wanneer de koe bronstig wordt. De gegevens worden vervolgens naar leveranciers van kunstmatige inseminatie gestuurd. Ook sensoren in de melkfabriek kunnen met de MooMonitor worden geïntegreerd om de koeien naar de ruimte te leiden waar de inseminatie plaatsvindt. Een ander Iers bedrijf, Moocall, maakt een sensor die op de staart van de koe wordt aangebracht. Wanneer de koe frequent de staart begint af te houden – een teken dat de weeën op gang komen – stuurt de Moocall de veehouder een sms. De Moocall is bijzonder nuttig voor nachtelijk afkalven en ideaal in situaties waarin de boerderij en de stallen ver uit elkaar liggen.

Virtual reality kippen kunnen straks naar hartenlust scharrelen

Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat de levensomstandigheden van ons (pluim)vee vaak nogal wat te wensen overlaten. Deze bewustwording heeft een verschuiving teweeggebracht in de manier waarop we met dieren omgaan. Een van de problemen in de pluimveehouderij is bijvoorbeeld het gebrek aan ruimte in de kippenhokken. Austin Stewart, hoogleraar aan de Iowa State University, is dan ook het ‘Second Livestock’ onderzoeksproject begonnen. Het doel van dit project is om de kippen de illusie te geven dat ze heerlijk vrij rondlopen, ook al zitten ze in een kleine ruimte. Dit zou mogelijk gemaakt worden door middel van kleine Oculus Rift-achtige headsets om een virtuele, minder stressvolle omgeving te creëren waarin de kippen vrij kunnen rondscharrelen. Het project kreeg de naam ‘Second Livestock’ – een ode aan ‘Second Life’ – de grootste online 3D-wereld. Steward ontwikkelde het project om mensen aan het denken te zetten en is zich er terdege van bewust dat zijn ideeën nogal onorthodox zijn. Wel is hij serieus van plan om het ‘Second Livestock’ project op conferenties aan de grote spelers in de agrarische sector te introduceren. Ook wil hij in samenwerking met wetenschappers methodes ontwikkelen om het concept te kunnen testen zonder dat de kippen er hinder van ondervinden.

Comments are closed.