Deutsch

HyCare Poultry Demo & Research Facility klaar voor gebruik

In navolging op de varkens- en melkveehouderij rolt MS Schippers het HyCare-concept uit naar de pluimveehouderij. MS Schippers bewijst met HyCare dat ondernemers hun technische resultaten en rendement kunnen verbeteren met relatief kleine maatregelen op het gebied van hygiëne en gezondheid.

In het Noord-Brabantse Hapert legt MS Schippers de laatste hand aan haar HyCare Poultry Demo & Research Facility. Dit is een vleeskuikenbedrijf dat is voorzien van vijf HyCare-principes (zie kader), een experience center en onderzoeksfaciliteiten. “We beginnen in een stal met vleeskuikens maar het is de bedoeling om de hele keten gezonder te maken”, zegt Thomas Mallens, divisiemanager pluimvee van MS Schippers. Dus ook moederdieren en opfokbedrijven. “En na de vleeskuikens volgen de leghennen.” Volgens Mallens is de kennis en ervaring uit de ene sector gemakkelijk door te vertalen naar andere type bedrijven. Hij verwacht dat HyCare voor 90% van de pluimveehouders toepasbaar is.

Tastbare voorbeelden
Op het voormalig praktijkbedrijf in Hapert staan vijf stallen. Eén stal met 22.000 dieren is inmiddels ingericht volgens het HyCare-principe. Een gelijksoortige stal doet dienst als referentie om de verschillen in resultaten vast te kunnen stellen. Het is dezelfde soort kippen met gelijksoortig voer en verzorging.
Verder is een stal ingericht als experience center. Daarin krijgen bezoekers onder andere met 3D-beelden en tastbare voorbeelden te zien wat hygiënisch werken betekent. Ook wordt de aanwezigheid en verspreiding van kiemen inzichtelijk gemaakt. Tot slot gaan twee stallen dienstdoen als R&D-stal. “Deels ten dienste van HyCare, maar ook om andere producten en diensten te onderzoeken.”

135% rendement
Het HyCare Poultry demo & research center opent in de loop van september van dit jaar de deuren voor bezoekers. De eerste resultaten worden begin volgend jaar verwacht. Het ambitieniveau ligt hoog. “We willen minimaal 135% rendement op de investering.” Dat betekent dat elke euro die een pluimveehouder investeert in HyCare minimaal € 1,35 moet opleveren. Mallens verwacht dat te realiseren door met name minder afkeur, een lagere voerconversie en hogere slachtgewichten. Ook de voedselveiligheid en voorspelbaarheid van output varen er wel bij, en zeker ook het arbeidsplezier. “We weten met de HyCare-aanpak in Duitsland dat het mogelijk is.”

 

De vijf pijlers van HyCare in de vleeskuikenhouderij

1. Poriëndichte vloeren met speciale coating
2. Structurele, preventieve ongediertebestrijding
3. Strikte bio-security voor materialen, mensen en dieren
4. Roterende, bedrijfsspecifieke reiniging- en ontsmetting
5. Schoon drinkwater met eventueel nutritionele toevoegingen

No comments yet.

Geef een reactie