Deutsch

HyCare-methode draagt wezenlijk bij aan diergezondheid, dierenwelzijn en terugdringen antibioticagebruik

Op woensdagnamiddag 11 september 2019 vond de feestelijke opening plaats van de in gebruik genomen HyCare-methode* bij varkenshouder André Borkus in Wehl. De organiserende bedrijven – vleesverwerkend bedrijf Van Loon Group (Son/Eindhoven) en hygiënespecialist in de veehouderij MS Schippers (Bladel) – grepen deze gelegenheid aan om met genodigde relaties, klanten, varkenshouders, Dierenbescherming, dierenartsen, pers en eigen medewerkers dieper in te gaan op het systeem, de tot nu toe behaalde resultaten en de ambities voor de toekomst. Circa 90 genodigden woonden deze interactieve bijeenkomst bij.

Uit het gesprek van dagvoorzitter Han Swinkels** met Bert van den Berg (Programmamanager Veehouderij bij de Dierenbescherming) en dierenarts Godfried Groenland kwam het volgende naar voren:

Godfried Groenland:

“Wat ik nu zie, is dat bedrijven die het minst last hebben van infecties het hardst groeien. De afgelopen jaren is het antibioticagebruik bij varkens met 2/3 gedaald. Een goed totaalmanagement, waar bijvoorbeeld interne en externe biosecurity en goede voeding toe behoren, heeft hier significant aan bijgedragen. Boeren die kiezen voor de HyCare-methode boeken aantoonbaar winst als het om het terugdringen van dierziektes gaat, wat ten goede komt aan het dierenwelzijn en het rendement. Dit blijkt uit de metingen die verricht zijn. We gaan terug naar het

Bert van den Berg:

“Ik werk inmiddels 18 jaar bij de Dierenbescherming en stond mede aan de wieg van de Beter Leven Keurmerken die iedereen inmiddels kent en die vanaf 2008 in de schappen van de supermarkten liggen. Ik zie vaak leuke ideeën ter verbetering van de sector voorbijkomen, maar hoe maak je ze haalbaar? Hoe kan de Dierenbescherming daarbij helpen? Bij veel boerenbedrijven is de basishygiëne niet voldoende op orde, terwijl hygiëne echt alles is. Kijk alleen maar eens naar wat hygiëne voor de gezondheid van de mens betekent en betekend heeft. We realiseren ons nu dat in de veehouderij op dit vlak ook verbeterkansen liggen. HyCare draagt daaraan bij. Protocollair werken gaat kruisbesmettingen tegen en bevordert zo de diergezondheid. Maar we zijn er natuurlijk nooit. Ik zou het bijvoorbeeld mooi vinden als er binnenkort ook geëxperimenteerd gaat worden met het niet meer couperen van staarten. Ik denk dat de HyCare-methode hiervoor een mooie basis is.”

De dagvoorzitter sprak ook uitgebreid met de directeuren van MS Schippers en Van Loon Group: Mark Schippers en Roland van Loon.

Roland van Loon:

“Wij werken al sinds 2009 met het Beter Leven Keurmerk, maar we stonden in het verleden te weinig stil bij d

e hygiëne op de boerenbedrijven. Terwijl hygiëne juist bij ons als vleesverwerkend bedrijf ontzettend belangrijk is. Toen ik een presentatie van Mark over hygiënemanagement bij boeren bijwoonde, was dit echt een eyeopener voor me. Ik snapte meteen dat dit moet en kan werken. We zijn zo’n drie jaar geleden samen met de Heus en met Schippers een pilot gestart met HyCare bij vier varkenshouders in Nederland. Ons doel? Zo min mogelijk antibioticagebruik. En dat was ook precies wat deze pilot opleverde. Het is nu tijd voor de next step. Ik wil eind 2020 40 deelnemende varkenshouders in onze keten. De boeren die ervoor gekozen hebben zijn helemaal om. En zien doet geloven. Het is een kwestie van bewustwording en het is kiezen voor het totaalplaatje. Één onderdeel eruit pikken werkt niet.”

Mark Schippers:

“HyCare is de basisgedachte voor professioneel dieren houden. Eigenlijk is het gewoon boerenverstand. Zonder infecties zijn er ook geen ziektes. De grootste hobbel voor boeren is de mindsetverandering die HyCare vereist. Het zit niet in een potje of zo. Je gaat structureel anders werken, wat je echter wel meer rendement en plezier in je werk oplevert, want de dieren zijn aantoonbaar gezonder. Wij zetten HyCare-coaches in om zowel de boeren als de veeartsen te helpen bij deze nieuwe manier van werken. Dat is echt nodig. We hebben ook, samen met Van Loon Group en de Rabobank, een revolving fund opgezet om de varkenshouders financieel tegemoet te komen als ze kiezen voor HyCare.”

Varkenshouder André Borkus heeft deze week de eerste dieren afgeleverd op basis van de HyCare-methode. Hij is blij met zijn schone hokken, de afwezigheid van vliegen, het schone drinkwater, de doorloopdouche en de goed ingerichte hygiënesluis. Waar hij wel even aan moest wennen? Aan het gebruik van de overschoenen (over de laarzen heen) en de handschoentjes.

*HyCare staat voor Hygiëne en Care (zorg). De HyCare-methode stelt gezondheid en dierenwelzijn centraal en omvat in het kort:

  • Poriënvrije oppervlakten
  • Kiemvrije leefomgeving
  • Ongediertevrije stallen
  • Schoon drinkwater
  • Optimale verzorging

Dit resulteert in een betere diergezondheid en dierenwelzijn en dus in een reductie van het antibioticagebruik. HyCare is ook toepasbaar in bestaande stallen.

**Dr. ir. Han Swinkels werkte ruim dertien jaar in diverse functies voor de businessunits Livestock Research en Food & Biobased Research van de Wageningen University & Research. Daarna was hij meer dan vier jaar werkzaam als manager dierlijke sectoren bij de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en de daaraan gelieerde federatie LTO Nederland. Sinds 2010 werkt hij als zelfstandig adviseur voor bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen.

Van Loon Group bestaat uit zes ambitieuze en internationaal actieve vleesverwerkende bedrijven verspreid over Nederland. Dit zijn: Van Loon Vlees, Meat Friends, Brandenburg, ENKCO, Van de Raa en Best Star Meat. Van Loon Group streeft als ketenregisseur optimale samenwerking in de keten na met als doel: een zo duurzaam en efficiënt mogelijk productieproces.

MS Schippers geeft met de slogan ‘Passion for Farming’ helder aan waar het bedrijf voor staat. MS Schippers ontwikkelt continu producten waarmee ‘de boer beter kan boeren’ en bedient met 350 medewerkers, 10.000 producten en 12 kantoren de internationale markt. MS Schippers heeft de HyCare-methode ontwikkeld.

individueel behandelen van dieren in plaats van groepsbehandeling. Goed samenwerken in de keten is hierbij van groot belang. Je hebt alle experts nodig en je hebt regie nodig. Alleen dan kun je ook echt dingen veranderen.”

 

Meer informatie over HyCare? Ga naar onze website!

 

No comments yet.

Geef een reactie