Hou bij ventilatie in de HyCare stal rekening met betere gezondheid

Vleesvarkens in een HyCare stal hebben een aangepast ventilatiepatroon nodig, concludeert het klimaatteam van De Heus. Petro van Heumen:

‘Door een betere gezondheid groeien de dieren sneller, produceren ze meer warmte en CO2. De standaard ventilatie is dan niet meer voldoende.’

Het klimaatteam volgde de varkens van Marco en Peter Botden op de voet. De helft van de 5.000 varkens worden sinds ongeveer 1 jaar gehouden in een traditionele stal en de andere helft in een HyCare stal. In deze laatste stal worden maatregelen genomen om de infectiedruk zo laag mogelijk te houden. De wanden en vloeren zijn gecoat om beter schoon te maken. Voor hij aan het werk gaat doucht de verzorger zich en gebruikt in elke afdeling aparte laarzen. Bovendien werkt hij van de afdelingen met jonge dieren naar de oudere. HyCare is een concept van MS Schippers. De Heus ondersteunt de toepassing van dit concept met onderzoek en begeleiding.

Unieke situatie

De situatie bij Botden met twee staltypen is uniek om HyCare op waarde te toetsen. In de stallen zijn slimme meters aangebracht die de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-gehalte continu vastleggen.

Petro van Heumen, De Heus, ‘Tegen de verwachting in was de luchtvochtigheid in de HyCare stal hoger.’

‘Opmerkelijk is dat alle waarden in de HyCare stal hoger zijn, terwijl wij bijvoorbeeld een lagere luchtvochtigheid verwachtten,’ zegt Petro van Heumen, lid van het klimaatteam van De Heus.

 

 

 

 

Rick Donkers, De Heus, ‘De hogere voeropname in de HyCare stal zorgt voor hogere gehaltes aan CO2 en luchtvochtigheid en ook voor een hogere temperatuur.’

Zijn collega Rick Donkers: ‘We hebben samen nog eens naar de uitkomsten gekeken. De hoge luchtvochtigheid wordt veroorzaakt door de hogere voeropname en groei per dag, waardoor vocht- en warmteproductie stijgen.’

De traditionele klimaatinstellingen voldoen daarom niet in een HyCare stal. De betere gezondheid en technische resultaten kunnen we dus ook terugvinden in de klimaatdata.

 

Het klimaatteam ontwikkeld nieuwe normen voor HyCare stallen vanwege de betere gezondheid en groei in de stal.

Streven naar nog betere resultaten

Bij de ingebruikname van de HyCare stal op hun bedrijf kregen Marco en Peter Botden de beschikking over slimme meters. ‘Deze meters geven ons een goed inzicht in de omstandigheden in de stal’, zegt Marco. ‘Tijdens het warme weer in de zomer zie je bijvoorbeeld direct het effect van nevelkoeling.’ ‘Eigenlijk wordt nog te vaak op gevoel geventileerd’, vult Peter aan. ‘De curve in de computer wordt te weinig aangepast.’

Wat direct opviel was dat de CO2-waarde continu hoog was. Dit was een reden om meer te ventileren. In de zomer was dit geen enkel probleem, maar in de herfst pas je de klimaatinstellingen aan. ‘Het gaat nog steeds goed’, zegt Marco, ‘maar het is aan ons en aan de klimaatspecialist om de instellingen zo aan te passen dat het klimaat optimaal wordt.’

Onderstaande grafiek laat het effect zien van HyCare (blauwe lijn) op de gevoelstemperatuur (combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid) t.o.v. de standaard gevoelstemperatuur (oranje lijn). Vanaf enkele weken na de opleg is de gevoelstemperatuur in de HyCare stal steeds hoger. Dit wordt veroorzaakt door de betere resultaten in de stal.

Meer dan 10 jaar klimaatteam

Het klimaatteam van De Heus is ruim tien jaar geleden ontstaan doordat veel nieuwe verschillende klimaatsystemen in de praktijk werden geadviseerd en toegepast.

De Heus richtte onder leiding van Rudy van de Heuvel het klimaatteam op. Dit is een groep specialisten die bij gezondheidsproblemen zoeken naar klimaatoplossingen. Het klimaatteam bezoekt bedrijven, adviseert en komt later terug om te checken of het advies werkt. Er is in de tien jaar een schat aan kennis en ervaring verzameld. De adviezen van het team zijn tweeledig: complete handleidingen voor klimaatsystemen en het bezoeken van bedrijven met een klimaatprobleem.

Related Post

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.