Deutsch

Hoge uitval door doodgelegen biggen?

Een jutezak is de oplossing!

Voor het werpen hebben zeugen een grote motivatie om een nest te bouwen, zelfs als ze geen beschikking hebben over nestbouwmateriaal. Deze nestelbehoefte kan ingevuld worden door het bevestigen van jute in de zeugenbox. Omdat op veel bedrijven strogebruik leidt tot verstopping in de mestafvoer is in dit onderzoek gebruik gemaakt van jutezakken en kleine stroballen als alternatief nestbouwmateriaal. Zowel voor als tijdens het werpen zijn grote effecten te zien van het extra nestbouwmateriaal op het gedrag van de zeug.

Bekijk hier het onderzoeksrapport

 

Schippers Easy Nesting
Maak kennis met Easy nesting, een eenvoudige montageset waarmee jute zakken bevestigd kunnen worden in de zeugenbox. In het onderzoeksproject Pro Dromi is bij het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van jute vellen op het gedrag van zeugen bij het afbiggen. Uit dit onderzoek blijkt dat het verstrekken van nestbouwmateriaal een gunstig effect heeft op het gedrag van de zeug (rustiger afbigproces) en de bigoverleving tijdens het werpen (doodliggen).

Comments are closed.