Deutsch

Hoe controleer ik het drinkwater en waarom?


Controle van drinkwater rundveehouderij  
(varkens beneden)

Drinkwater is de belangrijkste levensbehoefte van een koe. Melk bestaat voor bijna 90% uit water, daarbij is  voor iedere liter melk dat een koe produceert minstens 3 liter water nodig. Een koe kan wel 150 liter water per dag nodig hebben. De hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat de koe opneemt heeft zeker effect op de melkproductie.

Wat zijn de normen voor geschiktheid veedrinkwater voor rundvee? (GDD)

Vanwege de grote wateropname en het hoge verbruik hebben veel bedrijven hun eigen waterbron. De wateropname van een koe staat direct verbonden aan de kwaliteit van het water. Om dieren gezond en productief te houden is goed drinkwater dus van groot belang. Maar wat is goed?

Het GDD heeft kwaliteitseisen en normen opgesteld waaraan drinkwater voor rundvee moet voldoen. Uitgangspunten hierbij zijn: het water is niet schadelijk, het is smakelijk en de plek waar de dieren drinken is goed bereikbaar.

Rund Kalf
Parameter goed afwijkend goed afwijkend
pH 5 tot 8 <4 & >9 5 tot 8 <4 & >9
ammonium (mg/L) < 2 > 10 < 0,5 > 2
nitriet (mg/L) < 0,1 > 1,0 < 0,1 > 1,0
nitraat (mg/L) < 100 > 200 < 100 > 200
chloride (mg/L) < 250 > 2000 < 250 > 2000
natrium (Na) (mg/L) < 800 > 1500 < 400 > 800
ijzer (mg/L) < 0,5 > 10 < 0,2 > 0,5
Mangaan < 1 > 2 < 0,5 > 1,0
sulfaat (mg/L) < 100 > 250 < 100 > 250
hardheid (° D) > 4 & < 15 > 25 > 4 & < 15 > 25
gisten en schimmels > 10.000 > 10.000
E. coli (kve/mL) < 10 > 100 < 1 > 10
totaal kiemgetal (kve/mL) < 10.000 > 100.000 < 1.000 > 10.000

Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren

Deze waarden staan los van normen die gebruikt worden voor de beoordeling of het water geschikt is voor het reinigen of koelen van melktanks. Bij de beoordeling van het water wordt rekening gehouden met de wettelijke 10% meetonzekerheid.

Schippers levert alles voor…….                   Waterkwaliteit bij rundvee

Controle van drinkwater varkenshouderij

Drinkwater is de belangrijkste levensbehoefte van een varken. De hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat het varken opneemt heeft zeker effect op de productiviteit van een zeug of big.

Het GDD heeft kwaliteitseisen en normen opgesteld waaraan drinkwater voor varkens moet voldoen. Uitgangspunten hierbij zijn: het water is niet schadelijk, het is smakelijk en de plek waar de dieren drinken is goed bereikbaar.

Referentiewaarden
pH 5 tot 8 < 4 & >9
ammonium (mg/L) < 1 > 2
nitriet (mg/L) < 0,1 > 1,0
nitraat (mg/L) < 100 > 100
chloride (mg/L) < 250 > 2000
natrium (Na) (mg/L) < 400 > 800
ijzer (mg/L) < 0,5 > 10
mangaan < 1 > 2
sulfaat (mg/L) < 100 > 250
hardheid (° D) < 4 & >15 > 25
gisten en schimmels > 10.000
E. coli (kve/ml) < 10 > 100
totaal kiemgetal (kve/ml) < 10.000 > 100.000

Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren

Deze waarden staan los van normen die gebruikt worden voor de beoordeling of het water geschikt is voor het reinigen of koelen van melktanks. Bij de beoordeling van het water wordt rekening gehouden met de wettelijke 10% meetonzekerheid.

Schippers levert alles voor…….                   Waterkwaliteit bij varkens 

drinkwatercontrole

Comments are closed.