Deutsch

De Heus verklaart betere resultaten Hy-Care

laarzen-desinfecteren

Onderzoek van De Heus toont aan dat besmettingen in bloed en mest in een Hy-Care-omgeving substantieel lager zijn dan in een reguliere stal. Hiermee worden eerdere bevindingen, dat varkens die opgegroeid zijn met het Hy-Care-concept van MS Schippers het economisch goed doen en gezonder zijn, verklaard.

De Heus meet gezondheidsstatus in de stal

MS Schippers en De Heus hebben de infectiedruk van de Hy-Care-proefstal in kaart gebracht. Dit is gedaan met de gezondheidsmonitor van De Heus onder supervisie van Godfried Groenland, dierenarts in de sector varkens. Een combinatie van bloedmonsters (APP, Circo, Mycoplasma, Influenza, PRRS, Lawsonia(=PIA), salmonella en spoelworm) en mestmonsters (Lawsonia (=PIA), Circo en salmonella) heeft een totaalbeeld geschetst van de gezondheidsstatus in de stal. Het speekselonderzoek op IgA-antistoffen is uitgevoerd door de Universiteit Wageningen.

Verschillen tussen groepen

afbeelding-1Biggen in beide testgroepen komen van dezelfde vermeerderaar. Wat opvalt is dat aan het eind van de ronde in de referentiegroep maar liefst zes van bovengenoemde ziekten geconstateerd zijn in het serologisch onderzoek en binnen de Hy-Care groep slechts drie. Bij de reguliere stal werd alles behalve Influenza aangetroffen. Bij Hy-Care bleven Mycoplasma, Circo en Salmonella volledig buiten de deur.

afbeelding2Naast dat Hy-Care een aantal ziekten in z’n geheel uit de stal wist te weren, bleek ook de mate waarin het aangetroffen werd flink te verschillen. Dit verschil was 1 dag na opleg al duidelijk in de afweerstoffen in het speeksel, maar het duidelijkst is dit te zien bij de waarden in de mest die gedurende de ronde is verzameld.

 

De Heus “Energie beter benut”

Het was al bekend dat varkens in een Hy-Care omgeving beter groeien, een beter slachtrapport genieten en een beter rendement voor de varkenshouder geven, maar voor MS Schippers en De Heus is nu ook duidelijk waar dit vandaan komt; Hy-Care-varkens kunnen hun energie benutten voor betere prestaties en zijn minder belast met het bestrijden van ziektekiemen. Hierdoor zie je aan het eind van de ronde betere resultaten en vooral gezondere varkens.

7-buitenkant-klien

Comments are closed.