Deutsch

HAS Hogeschool benoemt Joost van den Borne als lector Healthy Farming

(Bron: HAS)

Dr. Ir. Joost van den Borne, Manager Research & Development bij MS Schippers, is vanaf 1 februari 2018 de lector van het nieuwe lectoraat Healthy Farming. Het lectoraat richt zich op het aanzwengelen van de dialoog tussen markt, onderzoeker en consument met als doel een nieuwe stap te zetten in de veehouderij van de toekomst. Het lectoraat onderzoekt de knelpunten in de veehouderij in combinatie met de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland en bedenkt oplossingen voor deze knelpunten door gebruik te maken van nieuwe technologieën en concepten. Joost van den Borne deed jarenlang onderzoek bij Wageningen University en FrieslandCampina en werkt sinds 2016 bij Schippers.

Veehouderij in dichtbevolkte gebieden

Het lectoraat Healthy Farming wil bestaansrecht geven aan de veehouderij in dichtbevolkte gebieden met Zuidoost-Nederland als voorbeeldregio. Deze regio kampt met problematiek die zich in de (nabije) toekomst ook in de rest van de wereld gaat voordoen. Dit brengt een unieke set uitdagingen met zich mee voor de veehouderij en het lectoraat gaat samen met het werkveld op zoek naar oplossingen hiervoor. Centraal staat het spanningsveld tussen volksgezondheid, dierenwelzijn en een gezonde bedrijfsvoering.

Het nieuwe lectoraat richt zich op meerdere thema’s. Enkele voorbeelden:

  • Het beperken van de impact die de veehouderij heeft op de volksgezondheid en de leefomgeving
  • Dierziektepreventie en –bestrijding met name gericht op zoönosen
  • Antibioticareductie in de veehouderij
  • Het doorvoeren van welzijnsverbeteringen in de veehouderij die door zowel de producent als consument omarmd worden

Kenniskring

Het lectoraat heeft naast lector Joost van den Borne een kenniskring waaraan docenten en docent-onderzoekers van de studierichtingen Toegepaste Biologie, Milieukunde en Dier- en veehouderij een actieve bijdrage leveren.

Wezenlijke bijdrage leveren

Joost van den Borne kijkt ernaar uit te starten als lector: “Ik verwacht dat HAS Hogeschool een unieke en wezenlijke bijdrage kan leveren aan een gezonde veehouderij voor mens en dier. Door gerichte samenwerking met bedrijven binnen en buiten de agrarische sector liggen er volop kansen om nieuwe concepten in de praktijk te testen. Binnen het lectoraat zullen studenten vanuit diverse opleidingen werken aan verdere verduurzaming van de veehouderij in dichtbevolkte gebieden.

Over Joost van den Borne

Joost van den Borne behaalde in 2001 zijn MSc aan Wageningen University in de afstudeerrichtingen Animal Nutrition & Business Economics. Hij was van 2001 tot 2014 als onderzoeker en docent verbonden aan Wageningen University. In 2006 promoveerde hij op het thema Nutrient synchrony in milk-fed calves. Hij ontving onder meer een Veni-beurs van de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie. Van 2013 tot 2016 werkte hij als senior onderzoeker bij FrieslandCampina. Sinds 2016 is hij Manager Research & Development bij MS Schippers

Comments are closed.