Deutsch

Gebruikt u het juiste rattengif?

Image result for ratten

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek van het RRAC wijst uit dat verscheidene rattensoorten resistent zijn geworden voor meerdere soorten rodenticiden (rattengif). Dit gepaard met het aantal stijgende ratten in ons land, zorgt voor zorgwekkende problemen. De rattenpopulatie is namelijk de afgelopen twee jaar gestegen met 90%!

Ziekten

Aangezien de ratten immuun zijn voor bepaalde soorten rattengif blijft de populatie maar stijgen. Hierdoor krijgen de ratten de kans om ziektes te verspreiden door heel Nederland op zowel mens als vee. De helft van de ratten brengt Leptospira met zich mee. Deze bacterie is niet schadelijk voor ratten maar besmet mensen of vee. Deze worden besmet door het aanraken van de rat, de urine of besmet water

Image result for ratten vee

Resistentie van rattengif

Doordat de ratten resistent zijn voor gif, wordt het nog moeilijker om ratten te bestrijden. De beesten zijn met name immuun geworden voor gif dat Bromadialone bevat. De ratten kunnen resistent worden, wanneer ze te weinig van het lokaas gebruiken om te sterven. Na enkele generaties kan er een resistente lijn ratten ontstaan.

Als gevolg hiervan is de wetgeving afgelopen jaren strenger geworden betreft het bestrijden van ratten. Zo is het buitengebruik van rattengif verboden en voor het bestrijden van ratten in de stallen, is een licentie nodig.

Oplossing

Ons advies is dan ook om het juiste gif te gebruiken, zodat de resistentie niet verder uitbreidt. Een stof dat ratten effectief bestrijd is Difethialone.  Deze stof zit onder andere in MS Rodotox Thialon en tot op heden zijn er nog geen resistente rattensoorten aangetroffen.

 

Trackbacks/Pingbacks

  1. Ratten bestrijden in de stal! - Schippers Blog - oktober 5, 2016

    […] Lees hier ook meer over resistentie van ratten tegen gif […]