Deutsch

Fenomenale resultaten met HyCare

Dat hygiënemaatregelen gunstig zijn voor de gezondheid en productie van koeien is geen nieuws. Maar dat na 1,5 jaar in een stal volgens de HyCare-aanpak de levensduur van koeien met 6 maanden is gestegen, overtreft de stoutste verwachtingen. Ook de melkproductie, gehalten en dierenartskosten zijn verbeterd. Het extra rendement loopt in de vier nullen.

Amper 1,5 jaar geleden zijn in de ligboxenstal van melkveehouder Jos Seuntiëns (210 koeien, 4 melkrobots) aanpassingen gedaan om te werken volgens de HyCare-aanpak van MS Schippers. Daarbij is alles gericht op een maximale hygiëne en het voorkomen van infecties. Zes aspecten zijn fundamenteel aangepakt: Poriënvrije voergangen, een kiemarme leefomgeving, schoon en kiemvrij drinkwater, bestrijding van ongedierte, structurele klauwverzorging en ondersteuning voor een gezonde transitie (zie kader).
Nu de resultaten van de koeien binnendruppelen is Wilco de Crom, divisiemanager melkvee bij MS Schippers, blij verrast. “We hadden wel gedacht dat het zou werken, ook omdat HyCare bij varkens grote verbeteringen geeft. Toch is dit ver boven verwachting.” Aan de andere kant is het ook logisch dat de resultaten goed zijn. “We weten dat 85 tot 90% van de problemen bij koeien terug te leiden zijn naar infecties. Als je die doorbreekt maak je grote stappen.”

Fors meer melk leveren
De resultaten: In 1,5 jaar tijd is de levensduur met 6 maanden gestegen, zo blijkt uit de CRV-cijfers. Dat is veel. Het gemiddelde in Nederland steeg sinds 2011 amper met een maand, terwijl de sector de ambitie heeft om in 2020 de levensduur met een half jaar te hebben verlengd. Een langere levensduur betekent meer oude koeien die een hogere melkproductie hebben. Die steeg met 1.000 kilo naar 11.500 kilo per jaar. Het gehalte aan vet ligt 0,11 procentpunt hoger; dat van eiwit 0,09 procentpunt.
Dit alles betekent dat binnen het fosfaatquotum er 245.000 kilo méér melk kan worden geleverd. Elke extra liter melk levert bij een marginaal saldo (melkprijs minus voerkosten) € 0,22 per kilo op. Voor het bedrijf betekent dat bijna € 54.000 extra rendement.
Daar komen overigens nog lagere kosten voor de dierenarts en een onbetaalbaar facet bij: gemakkelijk en plezieriger werken doordat er minder gezondheidsproblemen zijn en koeien vlotter in de robot gaan.

Meer ervaring opdoen
De komende maanden gaat het ervaring opdoen met HyCare op dit bedrijf door. Verder opent MS Schippers in januari een eigen testbedrijf waar het concept verder wordt uitgewerkt en bezoekers meer achtergronden krijgen te zien.
De Crom verwacht dat het concept vanaf volgend jaar geleidelijk in de praktijk zal worden uitgerold. In eerste instantie zal dat omwille van de routing vooral bij bedrijven zijn met een melkrobot. Verder moeten ze een hygiënesluis hebben of maken om een eerste barrière voor bezoekers op te werpen.
De Crom benadrukt dat veehouders op de volle ondersteuning van MS Schippers kunnen rekenen. “Dat begint met een ondernemersscan om te kijken wat de situatie is en hoe het kan worden ingevuld. En als alles draait is er elke zes weken contact. We betrekken ook de andere erfbetreders erbij zodat er een breed commitment is van iedereen.”

De zes principes van HyCare

 1. Poriënvrije vreetruimte
  De voergangen en muurtjes onder het voerhek zijn voorzien van een coatinglaag. Zo kunnen de voerresten het beton niet meer indringen en wordt broei en ongewenste bacteriegroei tegengaan. Ook de ziekenboeg en behandelruimte zijn gecoatet waardoor ze eenvoudig te reinigen en ontsmetten zijn.
 2. Kiemarme leefomgeving
  In het hele bedrijf worden zoveel mogelijk materialen gebruikt om gemakkelijk te reinigen en eventueel te ontsmetten. Waar nodig worden werkwijzen aangepast.
 3. Schoon water
  Het water wordt behandeld met een product (met CBb-registratie). Waterbakken worden 2 keer per week volledig gereinigd. Zodoende hebben de koeien altijd fris en schoon water ter beschikking. Dat zorgt voor een optimale wateropname en voorkomt verstoring van de vertering. Controle van de kwaliteit van eigen bronwater.
 4. Bestrijding ongedierte
  Een structurele bestrijding van vliegen en knaagdieren door een gespecialiseerd bedrijf (Agro Pest Control) om ziekteoverdracht te voorkomen. Dit gebeurt met vliegenlampen, roofvliegen, rattenlokdozen en vogelwering. Alle deuren zijn volledig gesloten en voor de luchtinlaat hangt twee typen gaas.
 5. Verzorging
  Gezonde transitie
  Koeien krijgen individueel naar behoefte ondersteuning op pens- en leverniveau om een weerstandsdip rondom het afkalven te voorkomen.
  Structurele klauwverzorging
  Klauwen worden structureel gecontroleerd en via een vaste klauwbekapbox direct behandeld. Koeien die de melkrobot verlaten lopen over een mat met een klauwverzorgend product erin. Dit product wordt automatisch 4 keer per dag in de mat gepompt. Ook wordt de sleuvenvloer 2 keer per week bespoten met een ontsmettingsmiddel in een ruggenspuit.
 6. Management
  De kracht van bovenstaande speerpunten is de juiste en consequente inzet door de veehouder en zijn personeel. Dit noemen we management. Hier vindt de grootste winst plaats en de meeste begeleiding vanuit Schippers. Spullen kopen is een, maar het correct gebruik ervan is veruit het belangrijkst.
No comments yet.

Geef een reactie