Deutsch

Europees Geneesmiddelenbureau wil verbod op zinkoxide

bron PigBusiness

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft geadviseerd dat alle diergeneesmiddelen met zinkoxide van de markt gehaald moeten worden. Zinkoxide wordt onder meer gebruikt tegen diarree bij spenen. Sommige EU-belangenbehartigers willen een verbod daarom ook aanvechten.

De beslissing volgt op de conclusie, van een baten- en risicoanalysebalans van het EMA Comité voor Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik (CVMP), dat diergeneesmiddelen met zinkoxide meer risico’s dan voordelen hebben. Het Comité kwam begin deze maand bij elkaar om onder meer over zinkoxide te spreken.

Het EMA onderzoek werd op initiatief van Nederland en Frankrijk uitgevoerd, naar aanleiding van de bezorgdheid over de mogelijke risico’s van niet-afbreekbare zinkoxide in het milieu en het risico voor antimicrobiële resistentie.

Diarree bij biggen
Bij analyse van baten en risico’s is rekening gehouden met de erkende voordelen van behandeling met een medicijn dat zinkoxide bevat. Het CVMP, dat door alle EU-lidstaten wordt vertegenwoordigd, heeft echter geconcludeerd dat ook dergelijke voordelen niet opwegen tegen de risico’s. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de voordelen van zinkoxide voor de preventie van diarree bij varkens.

Ophoping zinkoxide
Verder heeft het EMA heeft ook geen doeltreffende maatregelen gevonden om ophoping zinkoxide in het milieu te beheren of te verminderen.

Het CVMP erkent daarnaast het gevaar aangaande de antimicrobiële resistentie dat wordt geassocieerd met het gebruik van zinkoxide, maar op dit moment zijn die risico’s nog niet in exacte cijfers uit te drukken. Maar op basis van de wetenschappelijke conclusies heeft het Comité toch besloten om het advies te geven dat geneesmiddelen met zinkoxide van de markt worden gehaald.

Gevolgen varkenssector
In de komende maanden zal het CVMP een goede onderbouwing geven van hun conclusie voor goedkeuring van het advies door de Europese Commissie. Dan wordt dit naar de zogenaamde vergunninghouders gestuurd en zij kunnen binnen 15 dagen na ontvangst een verzoek indienen voor een nieuw onderzoek.

Voorafgaand aan een definitieve beslissing gaat de Europese Commissie nog wel in overleg met de lidstaten, over de gevolgen voor de varkenshouderij, zoals het voorkomen van een verhoging van diarree en antibioticagebruik en dat dierwelzijn gewaarborgd blijft. Dat zal op een bijeenkomst van het Permanent Comité voor Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik worden besproken.

Een aantal organisaties voor varkenshouders heeft al aangegeven, dat ze een toekomstig verbod op het gebruik van zinkoxide in diervoeding aanvechten, omdat hierdoor een belangrijk instrument bij de bestrijding van speendiarree verdwijnt.

Comments are closed.