Deutsch

Archive | HyCare

HyCare managementsysteem draagt wezenlijk bij aan diergezondheid, dierenwelzijn en terugdringen antibioticagebruik

Op woensdagnamiddag 11 september 2019 vond de feestelijke opening plaats van het in gebruik genomen HyCare managementsysteem* bij varkenshouder André Borkus in Wehl. De organiserende bedrijven – vleesverwerkend bedrijf Van Loon Group (Son/Eindhoven) en hygiënespecialist in de veehouderij MS Schippers (Bladel) – grepen deze gelegenheid aan om met genodigde relaties, klanten, varkenshouders, Dierenbescherming, dierenartsen, pers […]

Gezonde klauwen: Individuele oplossingen leiden tot succes

De klauwen dragen de melk – dus zijn gezonde klauwen enorm belangrijk voor melkveebedrijven. Veel melkveehouders zijn echter ontevreden over de klauwgezondheid van hun dieren. Om langdurige verbeteringen te realiseren, loont het de moeite om dit eens nader te bekijken: wat helpt nu echt? Welke factoren moeten bij een advies in aanmerking worden genomen die […]

HyCare gaat zich ook bewijzen in pluimveehouderij

Op 19, 20 en 21 september gingen de deuren van een gloednieuw HyCare Demo & Research Facility open. Tijdens deze drie dagen stond HyCare bij vleeskuikens centraal. Mark Schippers (directeur MS Schippers) en zijn vader Martien Schippers (oprichter MS Schippers) mochten de officiële opening verzorgen, bijgestaan door de voormalig eigenaar en nu bedrijfsleider Martijn Lamers […]

Voorkom muizen en ratten in je pluimveebedrijf

Pestcontrolling in pluimveehouderij: een ondergeschoven kind Muizen en ratten vormden vroeger, als overbrenger van het pestvirus, een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid. Pluimveehouders vrezen – terecht – deze dieren als het om overdracht van Aviaire influenza (vogelpest) op hun pluimveebedrijf gaat. Daar komt ingaande 2023 het verbod op gebruik van anti-coagulanten als muizen- en rattengif […]

Product for water treatment effective against viruses

Being the only commercial water cleaning product, Di-O-Clean (UK) from MS Schippers is effective in combating viruses, including African swine fever (ASF). Laboratory test results show that pathogens do not survive treatment with the product. This proves it an effective weapon against the advancing ASF in Europe. The Di-O-Clean product is being used since a […]

Maatschappij verlangt aanpak knaagdieren

“Een goede plaagdierbeheersing moet een veehouder voor zichzelf én zijn dieren doen. Een betere hygiëne en meer rust beïnvloeden de gezondheid, het welzijn en de bedrijfsresultaten gunstig. Maar ook de maatschappij verlangt van veehouders dat zij knaagdieren resoluut aanpakken.” Dat stelt Joan Rooijakkers, commercieel directeur van APC (Agro Pest Control). “Knaagdieren worden vaak in verband […]

Fenomenale resultaten met HyCare

Dat hygiënemaatregelen gunstig zijn voor de gezondheid en productie van koeien is geen nieuws. Maar dat na 1,5 jaar in een stal volgens de HyCare-aanpak de levensduur van koeien met 6 maanden is gestegen, overtreft de stoutste verwachtingen. Ook de melkproductie, gehalten en dierenartskosten zijn verbeterd. Het extra rendement loopt in de vier nullen. Amper […]

Met watertoevoegingen vertering flexibel bijsturen

Specialistisch advies en begeleiding bij kiezen juiste zuurmengsels Drinkwater is een essentiële component in de voeding van varkens. “Nu bepaalde voerzekerheden bij jonge dieren afnemen, is het nog belangrijker de vertering te ondersteunen met de juiste watertoevoegingen”, zegt zurenspecialist Paul Verhoeven. “Water biedt de kans om flexibel bij te sturen. Dus grijp die.” Biggen die […]

Hou bij ventilatie in de HyCare stal rekening met betere gezondheid

Vleesvarkens in een HyCare stal hebben een aangepast ventilatiepatroon nodig, concludeert het klimaatteam van De Heus. Petro van Heumen: ‘Door een betere gezondheid groeien de dieren sneller, produceren ze meer warmte en CO2. De standaard ventilatie is dan niet meer voldoende.’ Het klimaatteam volgde de varkens van Marco en Peter Botden op de voet. De […]