Deutsch

Archive | HyCare

Hou bij ventilatie in de HyCare stal rekening met betere gezondheid

Vleesvarkens in een HyCare stal hebben een aangepast ventilatiepatroon nodig, concludeert het klimaatteam van De Heus. Petro van Heumen: ‘Door een betere gezondheid groeien de dieren sneller, produceren ze meer warmte en CO2. De standaard ventilatie is dan niet meer voldoende.’ Het klimaatteam volgde de varkens van Marco en Peter Botden op de voet. De […]

Innovations and new developments for the pig sector at EuroTier

EuroTier, Europe’s largest international fair for the agricultural sector, takes place this year from 13 to 16 November in Hannover. The MS Schippers booth for the pig sector can be found in Hall 16, Stand C08. We will present our latest innovations on animal health and animal welfare at this booth. ‘We want to raise […]

MS Schippers invests in two new HyCare research facilities

In September 2018 MS Schippers bought a poultry and dairy farm. Both companies serve as a research facility and practical training centre for the poultry and cattle sectors. The goal is to apply a total concept for good hygiene and care (HyCare) and to develop new, innovative products. This multi-million investment follows two months after […]

MS Schippers investeert in twee nieuwe HyCare-onderzoeksfaciliteiten

Medio september 2018 heeft MS Schippers een pluimvee- en een melkveebedrijf aangekocht. Beide bedrijven dienen als onderzoeksfaciliteit en praktisch opleidingscentrum voor de pluimvee- en rundveesector. Het doel is om HyCare, een totaalconcept voor goede hygiëne en verzorging  toe te passen en daarnaast nieuwe, innovatieve producten te ontwikkelen. Deze miljoeneninvestering volgt twee maanden nadat MS Schippers […]

Waarom Joan is begonnen met biologische ongediertebestrijding?

Joan Rooijakkers, eigenaar van APC zag 21 jaar geleden dat het anders kon. Als ongediertebestrijder gespecialiseerd in vliegenbestrijding werd hij destijds teruggebeld van zijn vakantie. Er was een grote vliegenplaag bij een weiland waar net mest was uitgereden. “Ik zette mijn auto naast het weiland en zag werkelijk waar geen hand voor ogen. Mijn auto […]

Opening eerste HyCare Melkvee Rendementsstal

Op 14 juni a.s. wordt de eerste HyCare Melkvee Rendementsstal geopend. Deze stal is van familie Seuntiëns en is gevestigd in Knegsel. De officiële opening zal verricht worden door Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO. Diverse genodigden uit de sector zullen hierbij aanwezig zijn. In deze stal wordt de op hoge gezondheidsstatus gerichte aanpak, oftewel HyCare, van […]

Mestput leeg? Nú behandelen geeft een zomer zonder vliegen!

Nu de mest wordt uitgereden en de mestput leeg raakt, moeten maden bestreden worden. Door de put direct na leegkomen te behandelen, krijgen de maden vanaf het begin geen kans en wordt vliegenoverlast voorkomen. Door periodiek te behandelen voorkomt u overlast! Maar ik heb het juist nu zo druk? De MADO service van APC behandelt […]

Infectiedrukkend effect HyCare op PRRS

Onderzoek toont aan: HyCare heeft een infectiedrukkend effect op PRRS! Wat is PRRS? PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome) wordt veroorzaakt door het PRRS-virus. Verspreiding van het virus gaat via direct contact met besmette varkens, veewagens of via de mens, lucht, insecten of bedrijfsmaterialen. PRRS kan zorgen voor een: Hogere uitval Hogere interval tussen worpen […]

“Ongekend effect van HyCare op Salmonella”

” HyCare draagt positief bij aan de Volksgezondheid”, stelt Arjan Wermink, HyCare coach bij MS Schippers. “Het draait allemaal om hygiëne en het aanzuren van drinkwater bij een gedegen aanpak van de zoönose Salmonella bij varkens.” Salmonella en HyCare Besmetting met de Salmonellabacterie komt op vrijwel ieder varkensbedrijf voor. Uit praktijkproeven blijkt echter dat gespeende […]