Deutsch

Betere productie binnen handbereik

Het belang van schoon drinkwater is bekend bij de waterspecialisten van MS Schippers. Melk bestaat voor 86% uit water, bloed voor 90%. Water is belangrijk voor de melkgift en bloed is belangrijk voor de mineralenhuishouding en het afvoeren van afvalstoffen. Kortom, water is enorm belangrijk voor de koegezondheid.

Schoon drinkwater is vaak de nog ontbrekende schakel voor een betere diergezondheid en meer melk.

Ook Sanne Carp-van Dijken van GD geeft aan dat veehouders nog veel vooruitgang kunnen boeken in de productie als het drinkwater optimaal is. Lees hier het volledige interview.

Hoe gaan de waterspecialisten te werk?

We hebben een checklist ontwikkeld, waarmee we op verschillende niveaus de waterkwaliteit beoordelen.

 1. De installatie
  We kijken eerst hoe water binnenkomt, via een bron of de waterleiding. Als het via een bron komt, beoordelen we de analyse van het bronwater van de melkveehouder. Daarnaast voeren we een ijzertest en quickscan uit. We beoordelen het water op geur, kleur, helderheid en bezinksel op 3 punten.
  1. Bij binnenkomst
  2. In enkele drinkbakken
  3. Uit de leiding
  Verder kijken we of er gebruik gemaakt wordt van voorraadvaten / buffertanks. We bekijken hoe, waarom en met welke reden deze gebruikt worden. Op basis hiervan brengen we advies uit.
 2. Waterkwaliteit drinkbak
  We beoordelen het aantal drinkpunten, hoogte van de drinkbak, of er biofilm aanwezig is, het schoonmaakprotocol etc. Ook hier voeren we een quickscan uit. We beoordelen het water uit de drinkbak op geur, kleur, helderheid en bezinksel.
 3. Transport
  We beoordelen het leidingennet op onderstaande punten. Tevens bekijken we de binnenkant van de leiding en laten we wat water uit de leiding lopen.

Eindoordeel en plan van aanpak

Op basis van bovenstaande analyse stellen we de kwaliteit van het drinkwater vast. Als de kwaliteit goed is, hoeft er verder geen actie ondernomen te worden. Is de waterkwaliteit
onvoldoende dan maken we een bedrijfsspecifiek plan op en volgen we deze ook op om optimale waterkwaliteit te garanderen.

Waar moeten producten voor drinkwaterbehandeling aan voldoen?

In de praktijk worden diverse producten gebruikt om drinkwater te reinigen en te desinfecteren. De volgende aspecten zijn belangrijk:

 • Werkzaamheid tegen chemische vervuiling zoals ijzer, nitriet en sulfaat
 • Werkzaamheid tegen microbiologische vervuiling zoals bacteriën, schimmels en gisten
 • De juiste toelating, voor toepassing door het drinkwater dient het product een toelating te hebben (code PT05, Ctgb)
 • Product moet een reinigende én desinfecterende werking hebben

Nadelen chloor

Chloor is een veel gebruikt product in drinkwater. Chloor heeft echter enkele nadelige aspecten:

 • Chloor dient dusdanig verdund te worden zodat het niet meer stabiel is
 • Dagelijks dient een verse oplossing gemaakt te worden
 • Chloor heeft enkel een desinfecterende werking en kan daardoor de biofilm niet verwijderen

Voordelen chloordioxide

Chloordioxide is veel geschikter om te gebruiken in de veehouderij. Di-O-Clean bevat chloordioxide en biedt vele voordelen:

 • Werkzaam tegen bacteriën, gisten en schimmels
 • Verwijdert ijzer en mangaanaanslag
 • Verwijdert de biofilm in de waterleiding
 • Voorkomt de vorming van biofilm in de waterleiding
 • Heeft geen effect op geur, smaak en pH van het water
 • Kan gecombineerd worden met organische zuren

Drinkwaterleiding voor en na behandeling met Di-O-Clean.

Anton Vermunt – Melkveehouder te Veendam

Bijna drie jaar geleden begon hij met het toevoegen van Di-O-Clean. ‘Het water zag er op zich niet eens vies uit, maar je wil niet weten wat er allemaal in de waterleiding zit. Dan weet je dat ook het water niet schoon kan zijn’, vertelt hij over de constatering die hij drie jaar geleden deed. Hij besloot Di-O-Clean te gaan gebruiken, aangezien dit geregistreerd is voor gebruik in drinkwaterleidingen. Aangesloten op de waterleiding en voorzien van een pompje komt er automatisch en constant Di-O-Clean bij het drinkwater voor de koeien. ‘Het is een drinkwaterbehandeling die de vorming van biofilm voorkomt, bacteriegroei tegengaat en zorgt dat er geen aanslag in de leidingen komt’, legt Anton uit.

 

, ,

Comments are closed.