Deutsch

Antibioticareductie levert 2,67 euro per vleesvarken op

(bron: vilt.be)
zeug.varken_RedABproject

Afgelopen weekend kwam er een Belgisch onderzoek online waarin duidelijk wordt gemaakt dat je met goede bioveiligheidsmaatregelen een alternatief hebt voor antibiotica en daarmee zelfs een kleine winst van 2.67 per afgeleverd vleesvarken kan behalen. Dit onderzoek was uitgevoerd door ILVO gebaseerd op het doctoraatsonderzoek van Merel Postma van de Ugent“Het is de eerste keer dat wordt bewezen dat het terugschroeven van het antibioticagebruik mogelijk is zonder gevaar voor het economisch rendement. Dat is in deze crisistijd een sterk signaal voor varkenshouders”, zegt ILVO-onderzoekster Cristina Roja Gimeno.

UGent-onderzoekster Merel Postma bezocht drie jaar lang 48 gesloten varkensbedrijven om te bekijken of via coaching hun antibioticagebruik kan worden verminderd. Tijdens een eerste bezoek werden productiviteitsparameters en het antibioticagebruik opgemeten en werd de bioveiligheid gescoord. Tijdens een tweede bezoek kregen de landbouwers een interventiepakket opgelegd, met enerzijds een substantiële beperking van het antibioticagebruik en anderzijds de toepassing van een aantal bioveiligheidsmaatregelen en gerichte vaccinaties. Bij het derde bezoek werden opnieuw productiviteitsparameters en antibioticagebruik geregistreerd en werd de bioveiligheid gescoord.

Uit dit onderzoek bleek dat het antibioticagebruik met 52 procent kan worden teruggedraaid door coaching. De bekomen data werden in opdracht van onderzoeksinstituut ILVO nog verder geanalyseerd door Cristina Roja Gimeno. Door elk deelnemend bedrijf te linken met een controlebedrijf, kon het effect van de interventie op de productiviteit bepaald worden. Ook de veranderingen in directe kosten, als gevolg van de introductie van bioveiligheidsmaatregelen, vaccinaties en de reductie in het gebruik van antibiotica, werden geregistreerd. Gimeno liet een bedrijfseconomisch model los op de gegevens dat het effect op het economisch rendement per afgemest vleesvarken berekent voor 11 fictieve bedrijven.

De resultaten tonen aan dat het economisch rendement per afgeleverd vleesvarken voor elk van de bedrijven niet slechter wordt, en er in de meeste gevallen zelfs op vooruit gaat. Gemiddeld werd een verbetering van 2,67 euro per afgeleverd mestvarken gerealiseerd. Deze positieve impact bleef ook overeind wanneer rekening werd gehouden met fluctuerende prijzen voor varkens, biggen en voeder. De gemiddelde verbetering van het economisch rendement is het resultaat van een combinatie van factoren: enerzijds bleef de productiviteit overeind en anderzijds compenseerden de verlaagde sterfte en de verlaagde kosten voor antibiotica ruimschoots de extra kosten voor bioveiligheid en vaccinaties.

“De vervanging van antibiotica door bioveiligheidsmaatregelen en vaccinaties wordt vaak aanzien als een duurdere strategie, maar nu wordt dit vooroordeel ontkracht. Mijn resultaten wijzen er op dat antibioticagebruik sterk gereduceerd kan worden mits betere bioveiligheid en vaccinaties, en zónder gevaar voor het economisch rendement. Het is de eerste keer dat dit wordt aangetoond”, zegt doctoraatsonderzoeker Cristina Rojo Gimeno. “Dat kan de varkenshouders in deze economisch moeilijke tijden over de streep trekken om te kiezen voor deze alternatieve strategie.”

 

Benieuwd naar de oplossingen die Schippers biedt op het gebied van antibioticareductie en verbeterde bioveiligsheidsmaatregelen? Bekijk onze site van Hy-Care

Comments are closed.