Verhoogde uitval leidt tot een hoge kostenpost!

Escherichia coli (E. coli) is een Gram-negatieve staafvormige bacterie. Het is de meest voorkomende bacterie bij pluimvee en komt in de omgeving en de normale darmflora van leghennen voor. Onder normale omstandigheden is de E. coli bacterie op zichzelf niet schadelijk. Een massale groei van de E. coli bacteriën ontstaat als er andere problemen spelen, zoals:
• in het geval van secundaire infecties
• een verzwakt immuunsysteem
• een verzwakte darmwand
• verzwakte luchtzakken
• huidbeschadigingen
Hierdoor is E. coli de grootste schadepost in de pluimveesector.

Een verlaagde leg en verhoogde sterfte zijn de gevolgen van een E. coli besmetting. Dit kost gemiddeld € 0,85 per opgefokte hen.

Besmettingsroute E.coli

 1. Luchtwegen: vanuit de luchtzakken kunnen E.colibacteriën de eileider en buikholte bereiken
 2. Cloaca: de kringspier tussen de vagina en de cloaca kan teveel verslappen, waardoor mestdeeltjes met E. coli de vagina en eileider kunnen bereiken
 3. Darmwand: E. coli kan vanuit het darmkanaal door de darmwand in de buikholte komen

Wat zijn de symptomen bij leghennen?
• Buikvliesontsteking: het meest voorkomende symptoom, dit ontstaat door darmpenetratie en luchtwegpenetratie.
• Luchtwegontsteking
• Eileiderontsteking: het is van groot belang de risicofactoren van E. coli te minimaliseren. De hygiëne en drinkwaterkwaliteit moeten in orde zijn. Er moet gezorgd worden voor een optimale vertering en darmgezondheid. De stressfactoren moeten tot een minimum beperkt worden.

Zorg voor schone drinkwaterleidingen!
Een goede drinkwatervoorziening en schoon drinkwater is belangrijk voor het welzijn van de leghennen. Water is immers het belangrijkste nutriënt voor leghennen.
Di-O-Clean zorgt voor schone waterleidingen door:
• Het verwijderen en voorkomen van biofilm in de waterleiding
• Het verwijderen van ijzer- en mangaanaanslag in de waterleiding
• Kiemvrij en gezond drinkwater
Daarnaast werkt Di-O-Clean niet corrosief op het drinkwatersysteem, is er geen opbouw van resistentie en wordt de geur en smaak van het water niet negatief beïnvloed.

Zorg voor een optimale weerstand en bewapen uw leghennen tegen E. coli!
Een goede weerstand kan de kans op het ontstaan van E. coli infecties verminderen. Het is dus van groot belang dat de darmen goed ontwikkeld worden. Zuren zorgen voor een optimale darmflora en vertering. De meeste organische zuren bevatten geen etherische oliën, terwijl deze een zeer gunstig effect hebben op de bestrijding van E. coli.
Organische zuren hebben een antibacteriële werking:
• Melkzuur is effectief tegen E. coli en kan E. coli doden
• Mierenzuur stopt de groei van E. coli en heeft een bewezen effect op het verlagen van de pH
• Het maximale effect van organische zuren is gebaseerd op pH waardes <5 • Goldfeed Health bevat etherische oliën en heeft hierdoor ook een maximaal effect bij pH waardes >5

Zuren alleen hebben dus een beperkende werking in de darm. Golfdfeed Health bevat o.a. melkzuur, mierenzuur en etherische oliën. Het perfecte product om E. coli te bestrijden in de darm.

Goldfeed Health zorgt voor een optimale darmflora. De darmen worden goed ontwikkeld en preventief geoptimaliseerd. E. coli infecties krijgen op deze manier minder kans zich te ontwikkelen.

Zorg voor optimale hygiëne door onderstaand hygiëneprotocol te volgen!

Een goede hygiëne voor, tijdens en na de legperiode in de stal en erbuiten
is belangrijk om de kans op ziektes en secundaire infecties als E. coli te
verminderen. Voor het opzetten van een nieuw koppel moet de stal altijd nat gereinigd en gedesinfecteerd worden. Volg onderstaand protocol.

 1. Goede voorbereiding
  Verwijder mest en materialen die niet in de stal horen.
 2. Inschuimen
  Schuim de stal en toebehorende materialen in met MS Topfoam LC
  ALK
  (toepassingsconcentratie 2% en inwerktijd maximaal 2 uur).
 3. Zuiver spuiten
  Spuit de stal schoon met hoge druk en spoel na met lage druk.
 4. Ontsmetten
  Ontsmet met breed werkende middelen zoals MS Megades Novo of MS Macrodes om alle overgebleven micro-organismen te doden. Spoel na met water en laat goed drogen.

Op deze manier wordt gezorgd voor een kiemvrije omgeving en is de stal weer geschikt voor gebruik. Daarnaast kunnen onderstaande maatregelen nog genomen worden voor een optimale hygiëne:
• Persoonlijke hygiëne
Gebruik schone en aparte kleding en schoeisel per stal (kleurensysteem per stal), reinig en desinfecteer handen en schoeisel.
• Materialen
Reinig en desinfecteer gebruiksmaterialen zoals gereedschappen, kratten, eiertrays etc.
• Voertuigen
Reinig en ontsmet voertuigen die op het erf komen met MS T&T Cleaner en MS Megades Novo
• All-in-all-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *