Nutritionele ondersteuning is een noodzaak, nu en in de toekomst

De bewustwording rondom schoon drinkwater en schone waterleidingen heeft in de laatste jaren een enorme vlucht genomen in de pluimveehouderij. Hierbij zien we dat de waterkwaliteit aan het eind van de nippelleiding bij zowel leggende dieren als bij vleesproducerende dieren gemiddeld genomen een stuk beter is geworden. Zeker bij de vleesproducerende dieren, doordat hier sneller ingegrepen kan worden tussen de rondes door.

Een constante borging door de ronde heen zou juist bij leggende dieren noodzaak moeten zijn. Het langer aanhouden van leghennen stelt ons minder in staat curatief (wanneer de leiding al vervuild is) goed te kunnen reinigen. Met Di-O-Clean of MS Oxy-Clean kunnen we schoon drinkwater garanderen.

In een eerder artikel schreven we over preventieve darmgezondheid. Door het aanzuren van drinkwater (natuurlijke organische zuren) kun je het dier ondersteunen op zowel maag- (afbreken eiwitten) als op darmniveau (groei en ontwikkeling darmstelsel, verhinderen dysbacteriose). Dit maakt een optimale benutting van nutriënten mogelijk.
Goed voer moet immers ook goed benut worden, anders is het verspilling van voer en daarmee komen de technische resultaten onder druk te staan. Resultaten die uiteindelijk de grootste invloed hebben op het saldo en deze bepalen of je ook in mindere opbrengsttijden een boterham kunt verdienen. Met de MS Goldfeed-lijn (assortiment van organische zurenmengsels) kunnen we op de gewenste momenten preventief ondersteunen.

Een goede darmgezondheid zorgt dus voor een betere voerbenutting. De nutriënten die opgenomen worden hebben bepaalde functies in het lichaam. Eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen, mineralen en natuurlijk water zijn de 6 groepen voedingsstoffen die opgenomen worden door het lichaam om vervolgens verder getransporteerd te worden om omgezet te worden of verbruikt te worden door het lichaam.
Het aanbod van deze nutriënten overstijgt nog wel eens de vraag of andersom. En vooral wanneer er tekorten zijn, kun je met additieven door het drinkwater zeer snel aan deze behoefte voldoen.
Hiervoor is de Flexfeed-lijn ontwikkeld, het flexibel inzetten van nutritionele additieven op momenten die nodig zijn voor de productie of het functioneren van het lichaam. Alle Flexfeed producten zijn GMP+ gecertificeerd op basis van natuurlijke grondstoffen.

Vitamine D3, transport van mineralen
Vitamine D3 is een vaak geadviseerde hulpstof als het gaat om de kwaliteit van botten en daarmee ook van eischalen. Vitamine D3 transporteert calcium en fosfor in een bepaalde verhouding door het lichaam. Zonder Vitamine D3 is er geen calcium en fosfor transport, deze 3 elementen zijn dus aan elkaar overgeleverd.
Tot voor kort was Vitamine D3 enkel beschikbaar onder invloed van zonlicht. De Vitamine D3 moet in de lever omgezet worden in Hydroxy D3 en in de nieren in 2 Hydroxy D3 om beschikbaar te worden voor het lichaam om te gebruiken. Met de MS Flexfeed Hydroxy D3 zijn we in staat om via een passieve darmopname de vitamine snel toe te voegen, waarbij de lever ontlast wordt omdat hij direct door de nieren omgezet kan worden in de bruikbare variant. Door MS Multivit of MS Vitaminestoot te geven, geef je een breed spectrum vitamine additief met een hoog aandeel Vitamine D3 maar ook B-vitamine complexen en vitamine A, die een substantiële bijdrage leveren aan de weerstand. In combinatie met MS Microplus, als mineralencomplex, wordt met een hoog aandeel fosfor, calcium en sporenelementen de vraagpiek naar ondersteuning op bot en weerstandsniveau compleet gemaakt.

Lever, de motor van de productie
De lever speelt een enorm belangrijke rol in ons lichaam als het gaat om het omzetten van voedingsstoffen in bruikbare bouwstenen voor het lichaam. Bij hoogproductieve dieren wordt de lever enorm op de proef gesteld en in combinatie met het ouder worden van dieren kan dit nog al eens uitdagingen opleveren in de vorm leververvetting. Het mindere functioneren van de lever leidt dan direct tot een verminderde productie. Met MS Flexfeed Hepa ondersteun je de levers, het bevat de nieuwe generatie leverontvetters in combinatie met leverondersteuners. Onmisbaar voor leggende dieren, waarvan ook op latere leeftijd een hoge productie verwacht wordt.

Hittestress, zomers worden langer en heter
De zomer van 2018 was voor zonminnende mensen een perfecte zomer, de droogte daargelaten was het een lange zomer met langere periodes van +30°C. Men zoekt verkoeling in het water of schaduw of schaft op het allerlaatste moment een airconditioning aan. Dit om het fenomeen hittestress te voorkomen. Hittestress zorgt voor sneller ademen, meer CO2 verlies uit het bloed, een stijging van het cortisol level (hormoon) in het lichaam. Allen omdat het lichaam niet meer terug gekoeld kan worden.  Exact hetzelfde proces voltrekt zich bij onze dieren. Hittestress veroorzaakt een mindere voeropname, de kans op uitdroging en een slechter werkend immuunsysteem neemt sterk toe. Zeer snel ademen (hijgen) leidt tot het verlies van vocht en CO2. Een stijgend cortisol level zorgt voor antioxidatieve stress in het lichaam. Met MS Flexfeed C-Liquid onderdrukt men het cortisol level, dus heeft het dier minder stress. Met het toevoegen van MS Flexfeed Electrolyte vult men het verlies van zouten aan, waardoor het bloed gebufferd wordt en de (hart)spieractiviteit gehandhaafd blijft. Deze producten zijn vloeibaar en blijven beter in oplossing en daarmee stabiel. Door het toe te voegen in het drinkwater kun je vandaag al starten met ondersteunen.

MS Flexfeed lijn
Om het geheel te completeren zijn er nog andere oplossingen om de vraag naar extra nutriënten kort en kordaat op te vullen:

MS Flexfeed E-Selenium is ontwikkeld om de bevruchting bij ouderdieren (zowel hennen als hanen) mede te ondersteunen. Toevoeging vanaf 48 weken leeftijd leidt tot betere resultaten richting week 50 en verder. Dit complex aan anti-oxidant Vitamine E samen met Selenium zorgt voor een betere celdeling ten behoeve van bevruchting.

MS Airoplus is een combinatie van etherische oliën, mint en eucalyptus om het ademhalingsstelsel te ondersteunen. Wordt vaak ingezet tijdens stressmomenten, in combinatie met een verandering of risico in klimaat/luchtbeweging. Dit vooral na het uitladen van vleeskuikens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *