Deutsch

15 zlatých pravidel biologické bezpečnosti – africký mor prasat

Prevence afrického moru prasat

Společnost MS Schippers má za sebou mnohaleté zkušenosti v oblasti boje s (africkým) morem prasat. Sídlo máme v Nizozemí a už od devadesátých let jsme na tomto poli velmi aktivní a neustále se učíme. Jsme přesvědčeni, že prevence je při boji s touto chorobou nejúčinnější lék.

Chcete-li infekci udržet pod kontrolou, musíte jít nad daleko rámec běžných postupů, a pokud náhodou odhalíte nakažené zvíře, 100% zajistěte, aby se infekce nerozšířila po celém areálu.

15 zlatých pravidel biologické bezpečnosti

Pro prevenci afrického moru prasat jsme vyvinuli postup o 15 krocích. Jedná se o kombinaci speciálních produktů, všeobecných hygienických opatření a rozumného řízení zdraví zvířat, které tvoří základ vaší farmy.

Níže si můžete stáhnout náš plakát s 15 zlatými pravidly. A nezapomeňte si prohlédnout na seznam potravin.

Seznam potravin k prevenci afrického moru prasat

Articlenumber Name Category
M4209872 Polyester broom Colored 1, 9
M4209878 Polypropylene shovel Colored 1, 9
M4209885 Plastic floor squeegee Colored 1, 9
M3409778 MS syringe- and medicine box Colored 1, 9
M3408701 MS Sorting Panel Colored 1, 9
M5504533 Jolly clog Colored 1, 9
M3409680 MS Sorting Paddle Colored 1, 9
M5509930 MS Disinfection boot PU 1,9, 11
2309879 MS Aza-Fly 2
2409928 Plastic, Rat Bait Station 2
2409929-10 Plastic Rattrap 2
2307831 MS Maggot Death Plus 2
2309329 PlusZap Fly lamp aluminium, 16 W 2
M6309967 Coating 3
3609550 Dispenser for MS Skinclean 4, 11
3609335 Soap Dispenser MS 1000 4, 11
3609813 MS Shower- and hairshampoo 4, 11
3609333 Paperdispenser 4, 11
2509899 MS Megades Novo 5, 6, 10, 14
0809993. High pressure spray lance 5, 10
0809890. MS Greenline 5, 10
807085 MS Foam lance 5, 10
M8804923 Spare foam lance MS Greenline 5, 10
2509941 MS T&T Cleaner 5
2509480 Disinfection Gate 5
2509949 Disinfection mat in cover 6
2509877 MS Kiemkill tabs 7
2503700 MS Foot disinfectant tray 7
3009882 Carcass cooling cabinet 4 barrels 8
3009541 MS Mobile carcass barrel 8
2509773 MS Topfoam Fresh 10
2508150 Boot-Jet Boot Cleaner 11
2505850 Boots cleaner extra 11
3605712 MS Washing powder 12
5505184-50 Disposal plastic overboot 13
5603836 Disposable overall 13
M4504400 Vinyl glove short 13
4508450 MS Corridor 14

O africkém moru prasat

(Zdroj: The Pig Site)

Africký mor prasat (AMP připomíná klasický mor prasat (KMP) natolik, že k jejich rozlišení je nutné provést laboratorní zkoušky. Klinické příznaky a posmrtné léze jsou u těchto dvou onemocnění prakticky k nerozeznání. AMP způsobuje unikátní virus, který je od toho, který způsobuje KMP odlišný. Infikuje pouze domestikovaná a divoká prasata a řadu klíšťáků. Virus je endemický v Africe na jih od rovníku u prasat bradavičnatých a štětkounů afrických, ale infekce u nich nevytváří žádné klinické onemocnění. Šíří se mezi prasaty bradavičnatými a klíšťáky, kteří obývají jejich nory. Klíšťata jej přenášejí ve všech stádiích svého životního cyklu a chrání jej před vymřením. Dále je endemický u domestikovaných prasat v některých afrických zemích.

 

Comments are closed.